Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

21.07.2017Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne są to niepotrzebne substancje lub przedmioty, które stanowią realne zagrożenie dla otoczenia naturalnego. W celu niwelowania ich negatywnego wpływu na środowisko, stosuje się klasyfikację, w której uwzględnia się m.in.: właściwości odpadów, ich użyteczność oraz skalę, na jaką są one produkowane.

Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla środowiska, ponieważ wykazują destrukcyjne działanie na faunę i florę. Ich negatywny wpływ na otoczenie naturalne ujawnia się poprzez właściwości odpadów, np. łatwopalność, wybuchowość, utlenialność, toksyczność lub skłonność do emisji toksycznych gazów. Uznaje się je za szkodliwe z uwagi na ich skład lub pochodzenie.


Podział odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne znajdują się w niemalże w każdym gospodarstwie domowym. Często osoby, które je wytwarzają, nie wiedzą o ich negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego ich segregowania oraz do późniejszego niwelowania szkodliwego wpływu na środowisko, np. poprzez recykling. W celu usprawnienia procesów ich segregowania, przetwarzania lub utylizacji, stosuje się klasyfikację odpadów niebezpiecznych, w ramach której wyróżnia się, m.in.:

 • odpady medyczne, w tym również weterynaryjne,
 • środki farmaceutyczne,
 • odpady promieniotwórcze (w tym nisko-, średnio- i wysokoaktywne),
 • baterie i akumulatory,
 • oleje odpadowe,
 • oleje hydrauliczne i smarowe,
 • preparaty, służące do odtłuszczania,
 • materiały smoliste,
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne,
 • preparaty, służące do impregnacji drewna oraz środki, wykorzystywane do obróbki metalu,
 • różnego rodzaju chemikalia.


Przykłady odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych

W katalogu odpadów niebezpiecznych znajdują się również śmieci, które wytwarza każdy człowiek. Nie należy ich umieszczać pomiędzy innymi odpadami, ponieważ ich nieodpowiednia segregacja przyczynia się do negatywnego oddziaływania na otoczenie naturalne. Wśród najpowszechniejszych odpadów niebezpiecznych znajdujących się w niemalże każdym domu, należy wymienić:

 • baterie i akumulatory, które należy wyrzucać do specjalnych pojemników, znajdujących się w sklepach, szkołach i innych instytucjach,
 • przeterminowane oleje samochodowe, które należy oddać do warsztatów mechanicznych lub stacji diagnostycznych,
 • zużyte żarówki, które, podobnie jak baterie i akumulatory należy wyrzucać do oznaczonych pojemników, znajdujących się przy sklepach i instytucjach publicznych,
 • zużyty sprzęt elektroniczny, który zaleca się oddawać do sklepów z elektroniką,
 • przeterminowane leki, które należy oddać do apteki lub specjalistycznych pojemników na tego typu odpady.
Najnowsze artykuły w tej kategorii

Dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza duże i znane marki muszą zwracać uwagę na każdy szczegół w swoim działaniu,...
Domy z bali zyskują coraz większą popularność w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z ich licznych właściwości prozdrowotnych oraz zapewnienia...
W Polsce bardzo często dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla, nazywanego również czadem. Szczególnie dotyczy to okresu grzewczego (jesień-zima oraz...