Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

Ekologiczna baza wiedzy

13.07.2010

Czy wybuch wulkanu może być ekologiczny?

Po ostatnich zawirowaniach spowodowanych z wybuchem Wulkanu Eyjafjallajokull, specjaliści zadają sobie coraz to nowe pytania dotyczące wybuchów i konsekwencji dla środowiska, ba – całej ludzkości. Zobaczmy, do jakich obserwacji doprowadziły nas nowe raporty.
Autor: Anna Maria Guziewska Więcej
05.07.2010

Podróż do wnętrza ziemi: energia geotermalna

Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) należy do odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to energia wnętrza Ziemi, zgromadzona w skałach oraz wodach wypełniających szczeliny skalne (szczególnie w obszarach działalności sejsmicznej).
Autor: Joanna Krok Więcej
02.07.2010

Bajkał – historia zagrożenia ekosystemu

Bajkał - najstarsze i najgłębsze jezioro na świecie, położone w Azji na obszarze Rosji, a dokładniej na Syberii. W jego niecce jest dwadzieścia trzy tysiące kilometrów sześciennych wody – czyli czterdzieści razy więcej niż w Morzu Białym. Gdyby misa Bajkału była pusta, trzeba by było czekać prawie czterysta lat, żeby trzysta trzydzieści sześć, spływających ku niej rzek i strumieni na nowo ją napełniło. W 1996r. Bajkał został wpisany przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości.
Autor: Anna Maria Guziewska Więcej
29.06.2010

Dobra elektrownia wiatrowa nie zagraża ptakom

O tym, w jakim stopniu farmy wiatrowe zagrażają ptakom oraz czy można uniknąć zderzeń ptaków z turbinami wiatrowymi, z prof dr. hab. Przemysławem Busse rozmawia Piotr Moranowski.
21.06.2010

"Dzikie" wysypiska śmieci - wciąż aktualny temat. Dlaczego?

Żyjemy w XXI wieku, nasze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i postępu technologii są zadziwiające. Za pomocą nowoczesnej elektroniki pokonujemy czas i przestrzeń, badamy odległe o tysiące kilometrów galaktyki. Wydawałoby się super cywilizacja, inteligentni ludzie, a jednak patrząc na otaczające nas środowisko trudno w to uwierzyć.
Autor: mgr inż. Sebastian Zegar Więcej
08.06.2010

Mała retencja - (nie)skuteczne narzędzie do walki z powodziami i suszami

Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce, zatwierdzona przez Ministra Środowiska Jana Szyszko oraz Strategia gospodarki wodnej w Polsce, przyjęta przez Rade Ministrów dnia 13.09.2005 wyznaczają podstawowe cele oraz sposoby ich realizacji w dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi naszego kraju. Racjonalna gospodarka wodna opiera się w dużej mierze na magazynowaniu wody w zbiornikach retencyjnych i w profilu glebowym. Bez znaczenia nie pozostają także prowadzone prace melioracyjne na obszarach użytkowanych rolniczo.
07.06.2010

Biogaz - korzyść czy ryzyko?

26 stycznia br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w konferencji „Biogazownie - energia z odnawialnych źródeł” zorganizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. Sympozjum miało na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnych i pełnych informacji na temat zasad działania biogazowni, tworzenia takich inwestycji, aspektów prawnych i finansowych. Podczas konferencji przedstawiono zarówno korzyści wykorzystania biogazu, jak i związane z tym ryzyko.
28.05.2010

Zanieczyszczenia gleby - jak skazić żywność

Zanieczyszczenia gleby powodowane są przez wszelkie związki chemiczne, pierwiastki promieniotwórcze i mikroorganizmy, występujące w glebie w zwiększonych ilościach, które dokonują zmiany jej cech gleby i uniemożliwiają jej normalne użytkowanie. Zanieczyszczenia gruntów pochodzą...
19.05.2010

Regulacje prawne w zakresie spalania odpadów

W obecnym świecie problem stanowi zagospodarowanie coraz to większej ilości odpadów komunalnych i przemysłowych. Opracowywane są zarówno skuteczne, jak i bezpieczne dla środowiska metody utylizacji śmieci, wdrażane są technologie przetwarzania odpadów z wykorzystaniem ich znacznej energii.
Autor: Izabela Pintatara-Twardy Więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |