Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

Ekologiczna baza wiedzy

12.05.2010

Reelektryfikacja obszarów wiejskich

Elektryfikacja to czynność rozprowadzania energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach, za pośrednictwem sieci przesyłowych i rozdzielczych.
Autor: Grzegorz Roczek Więcej
12.05.2010

Czy warto inwestować w gospodarkę wodno-ściekową?

Woda jest nie tylko dobrem mającym wielką wartość gospodarczą, ale także jednym z głównych składników środowiska naturalnego. Wody na świecie stanowią prawie 2\3 całej powierzchni lądu, z czego 97% to morza i oceany. Resztę (3%) stanowi woda słodka. Jednak tylko niewielkie ilości tej wody dostępne są dla człowieka. Zaledwie 0.03% wód to rzeki, czy jeziora. Resztę wód słodkich skupiają w sobie lodowce. Niestety ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak tej wody jest mało. Zdecydowana większość społeczeństwa myśli że, woda jest łatwo odnawialnym źródłem, ale tak nie jest. Jednak marnotrawimy, nadużywamy i zanieczyszczamy wodę w bardzo szerokim zakresie.
Autor: mgr inż. Patrycja Patyk-Wąsik Więcej
12.05.2010

Elektrośmieci - co to takiego?

Niestety, świadomość społeczna dotycząca postępowania z eletrośmieciami jest nadal niska. Czy powinniśmy się przejmować elektrośmieciami? Co powinniśmy o nich wiedzieć?
Autor: Sylwia Panufnik Więcej
01.05.2010

Energia odnawialna - sposób na degradację środowiska

Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. Stało się tak, aby polepszyć standard życia człowieka, lecz niestety za tym idzie pogorszenie naturalnego środowiska. Urządzenia, które miały zapewnić lepszą jakość życia, stały się źródłem jednego z największych obecnie problemów naszego globu, jakim jest zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody.
Autor: mgr inż. Patrycja Patyk-Wąsik Więcej
19.04.2010

Zadania samorządu gminnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Pierwszym aktem prawnym Unii Europejskiej określającym zasady postępowania z odpadami była Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 w sprawie odpadów, była ona kilkukrotnie zmieniana, a w roku 2006 r. została uchylona. W jej miejsce wprowadzono Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, która była dwukrotnie zmieniana Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE i 2009/31/WE (Dz. U. UE L 114 str.9 z późn. zm.). Obowiązująca dyrektywa jest nadrzędnym instrumentem w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami w państwach Unii Europejskiej.
Autor: Izabela Pintatara-Twardy Więcej
16.04.2010

Działalność rolnicza i jej wpływ na efekt cieplarniany

Ludzkość wskutek swojej działalności gospodarczej zmieniła w znacznym stopniu oblicze Ziemi oraz pogorszyła stan środowiska naturalnego. Nastąpiło wypalanie i wycinanie lasów, wykorzystywanie paliw kopalnych, zwiększenie zużycia nawozów sztucznych. Degradacja środowiska doprowadziła do powstawania tzw. efektu cieplarnianego.
Autor: mgr inż. Barbara Piwowarczyk Więcej
12.04.2010

Skutki globalnego ocieplenia

Według naukowców to człowiek jest główną przyczyną globalnego ocieplenia, tj. wzrostu średnich temperatur występujących na Ziemi. Jakie są tak naprawdę konsekwencje ocieplenia klimatu?
Autor: Joanna Krok Więcej
11.04.2010

Spalarnia odpadów, a ochrona środowiska

Przystępując do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się że do końca 2009 roku zlikwidujemy wysypiska, które nie spełniają norm ekologicznych. W ich miejsce miały powstać nowe zakłady m.in. spalarnie odpadów, niestety ze względu na swoje specyfikacje, ich powstanie budzi duże kontrowersje i protesty wśród społeczności.
Autor: mgr inż. Barbara Piwowarczyk Więcej
04.04.2010

Fitoremediacja - naturalna metoda usuwania zanieczyszczeń środowiska

W dzisiejszych czasach coraz większym problemem jest nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale przede wszystkim walka z nim oraz usuwanie jego skutków. Jednym z naturalnych sposobów usuwania zanieczyszczeń, niestety jeszcze nie praktykowanym w Polsce na dużą skalę jest fitoremediacja.
Autor: mgr inż. Anna Hostyńska Więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |