Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

01.03.2017Znak Euroliścia: co oznacza i jak go uzyskać?

Euroliść to znak europejskiego rolnictwa ekologicznego. Są nim oznaczane produkty pochodzące z certyfikowanych gospodarstw stosujących naturalne zasady upraw i hodowli zwierząt. O prawo do umieszczania Euroliścia na swoich wyrobach mogą ubiegać się także polscy rolnicy.

Euroliść, czyli oznaczenie produktów ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne w Europie jest regulowane aktami prawnymi Unii Europejskiej oraz przepisami krajowymi właściwymi dla danego państwa. Euroliść jest znakiem stosowanym w całej Wspólnocie, ale certyfikat uprawniający do jego używania jest nadawany przez niezależne jednostki wyznaczone w każdym kraju. Znak Euroliścia został wprowadzony w 2010 roku i od tego momentu można się o niego ubiegać także w Polsce. Symbol zastąpił stary znak europejskiego rolnictwa ekologicznego, który obowiązywał od końca lat 90. Nowe logo wyłoniono w konkursie, do którego zgłoszono około 3500 propozycji. Zwycięski projekt został stworzony przez Dušana Milenkovicia, studenta z Niemiec. Grafika przedstawia unijne gwiazdki na zielonym tle, uformowane na kształt liścia – stąd popularna nazwa znaku, Euroliść.


Co oznacza symbol Euroliścia i na jakich produktach jest umieszczany?

Euroliść jest obowiązkowo umieszczany na pakowanej żywności ekologicznej, która została wytworzona na terenie Unii Europejskiej. Dobrowolnie można go ulokować również na produktach udostępnianych luzem oraz dobrach importowanych spoza Wspólnoty. Prawo do umieszczania Euroliścia na etykiecie mają wyłącznie producenci, przetwórcy lub importerzy, którzy pozytywnie przeszli proces certyfikacji w wyznaczonych jednostkach. Euroliść na opakowaniu to gwarancja, że kupowany produkt spełnia europejskie wymagania dotyczące żywności ekologicznej. Taki wyrób jest przynajmniej w 95% naturalny, a do jego produkcji nie użyto sztucznych polepszaczy i GMO. Jest to także informacja dla konsumentów, że zwierzęta w tym gospodarstwie były dobrze traktowane i miały zapewnioną wolną przestrzeń.

Znak Euroliścia w Polsce – jak się o niego ubiegać?

W Polsce wyznaczono 11 jednostek certyfikujących, które z upoważnieniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mogą certyfikować gospodarstwa ekologiczne. Przykładowo oddział Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Pile prowadzi certyfikację w zakresie:

  • ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt,
  • zbioru ze stanu naturalnego,
  • pszczelarstwa,
  • produktów akwakultury i wodorostów morskich,
  • przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz lub drożdży
  • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

Każda jednostka certyfikująca może mieć inny zakres działania i wymagania formalne. Z tego powodu, najlepiej skontaktować się z wybraną placówką i poprosić o przesłanie formularzy. Po złożeniu wniosku o certyfikację, należy jeszcze zgłosić chęć rozpoczęcia produkcji metodami ekologicznymi do WIJHARS, czyli Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przejście na produkcję metodami ekologicznymi nie odbywa się natychmiastowo – okres przestawienia trwa zwykle 2 lata. Gospodarstwo, które uzyska certyfikat w danej jednostce nabywa tym samym prawo do umieszczania logo Euroliścia na swoich produktach.

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Słysząc przymiotnik chemiczny, większość osób nie ma pozytywnych skojarzeń. Zazwyczaj nasuwa się wizja zdegradowanego środowiska, chorób i...
Zasilanie dyskoteki energią tańczących par? Budowanie paneli słonecznych na pustyni? Dofinansowanie szkół zmniejszających zużycie prądu? A może...
Metale rodzaju aluminium czy stali są powszechnie wykorzystywane przez zakłady przemysłowe do produkcji wielu konstrukcji, budowli, maszyn, etc. Dzieje...