Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

Eko-wydarzenia

04.01.2013

Białe certyfikaty w świetle ostatecznych rozporządzeń wykonawczych

Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie efektywności energetycznej w Polsce jest Ustawa o Efektywności Energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku oraz ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., w której od zawsze widniał zapis, zgodnie z którym poprawa efektywności ma być brana pod uwagę przy ustalaniu taryf dla energii elektrycznej, ciepła i gazu. Warto podkreślić, że zgodnie z założeniami, poprawa efektywności energetycznej ma mieć na celu zmianę sposobów wykorzystania energii, a nie pogorszenie funkcjonowania danych instalacji.
02.01.2013

Czas na fotowoltaikę

Energetyka słoneczna znajduje się na podobnym etapie, na jakim jeszcze sześć lat temu znajdowała się energetyka wiatrowa. Od tego czasu moc wiatraków zwiększyła się kilkaset razy. Przed taką samą szansą stoi fotowoltaika. Eksperci zaproszeni na seminarium "Fotowoltaika – przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE" mówili jak tę szansę wykorzystać, odpowiadając przy tym na dziesiątki pytań inwestorów.
16.12.2012

Jeszcze żywy KARP w Warszawie

Klub Gaja zorganizował happening „Karp z ludzką twarzą” w ramach kampanii Jeszcze żywy KARP 2012. Ulicami Szpitalną i Chmielną 14 grudnia w Warszawie „popłynęły” karpie z ludzką twarzą. Specjalne kartki pocztowe kampanii i wodne tatuaże z wizerunkiem karpia, które rozdawano, przypominały o wyborze jaki może podjąć konsument: zamiast żywych kupić karpie w płatach bądź mrożone.
14.12.2012

Europejskie i krajowe regulacje przewidują nowe wsparcie dla rozwoju kogeneracji!

Jak każde nowe prawo, również obecne zmiany budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i czysto praktycznej. Dzięki systematycznym badaniom rynku oraz wsparciu naszych ekspertów, już dziś zapraszamy Państwa na pierwsze w Polsce specjalistyczne szkolenie: "Pomarańczowe certyfikaty i nowe zasady wsparcia dla kogeneracji", które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki.
13.12.2012

Prawo gazowe - ocena najważniejszych regulacji zawartych w projekcie z 9.10.2012 r.

Dnia 9 października 2012 r. został przedstawiony nowy, drugi już z kolei, projekt ustawy Prawo gazowe. Tego samego dnia opublikowano także inne projekty z tzw. „trójpaku energetycznego”, a mianowicie projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz projekt ustawy – Przepisy...
03.12.2012

Siedem lat funkcjonowania systemu ETS w pigułce oraz prognozy obligujących i zobligowanych

Przystępując do UE, na mocy traktatu akcesyjnego, pod groźbą kar, Polska zobowiązała się dostosować swoje prawo a także metodykę podejmowanych działań do regulacji unijnych. Jednym z istotnych wyzwań na polskim rynku energetycznym jest zbliżający się III okres rozliczeniowy, wprowadzający min. system aukcyjny w handlu emisjami.
23.11.2012

Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.

Komisja Europejska wystartowała z nową klimatyczną kampanią pt. „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” Partnerami kampanii w Polsce są Krajowa Agencja Poszanowania Energii, „Stop CO2 - Rusz się” projekt ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego oraz Koalicja Klimatyczna. Działania edukacyjne będą trwały do 2013 roku.
23.11.2012

O odpadach w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

21 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się bezpłatna konferencja “Gospodarka odpadami komunalnymi - wyzwania dla samorządów”. Była to kolejna z cyklu konferencji na temat nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wcześniejsze odbyły się w Warszawie, Wieliczce, Toruniu, Wrocławiu i Poznaniu.
19.11.2012

Ekobanda - spotkanie, film, wystawa

Poznaj inspirującą historię dzieci z Meksyku, które podjęły walkę o swoją rzekę – Rio Santiago, spotkaj się z przedstawicielem Ekobandy! Wystawa „Ekobanda” pokazuje historię dzieci, które od 5 lat prowadzą walkę w obronie swojego środowiska naturalnego. Warto obejrzeć tę prezentację, aby przekonać się, jak różne są motywacje ochrony środowiska naturalnego w ubogich częściach świata od tych, które prezentuje np. Europa.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |