Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

EKOLOGIA

04.04.2013

6 kwietnia ERP Polska rozda nasiona ziół za elektroodpady

Jeśli podczas wiosennego i przedświątecznego sprzątania znaleźliście zużyte baterie, zepsuty mikser lub zdecydowaliście się rozstać ze starą drukarką - nie wyrzucajcie ich na śmietnik!
04.04.2013

Polska zapłaci 133 tys. euro dziennie kary za brak pełnej transpozycji dyrektywy?

Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu opóźnień we wdrożeniu dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii.
02.04.2013

Szkolenie: „Mały trójpak. Zakres regulacji, obowiązywanie i konsekwencje dla branży”

"Mały trójpak" energetyczny, czyli nowelizacja ustawy "Prawo energetyczne" pod kątem wymagań unijnych dyrektyw energetycznych, to inicjatywa polskiego Rządu, która ma swoiście ocalić Polskę od kar za opóźnienia implementacji unijnych regulacji dotyczących sektora energetycznego. Z założenia ma być on również sposobem na przedłużającą się niepewność regulacyjną w sektorze energetycznym, która rozpoczęła się w 2011 roku w związku z ogłoszeniem przez MG pakietu trzech ustaw (Prawo Energetyczne, OZE i Prawo Gazowe).
02.04.2013

Ostatni dzwonek na udział w ekologicznym konkursie Akademii Misia Haribo!

Do 10 kwietnia przedszkola i szkoły mają czas na zgłoszenie pracy do konkursu Akademii Misia Haribo organizowanego w tym roku pod hasłem „Segregujesz? Nie marnujesz!”. Na zwycięskie grupy czekają atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, wyposażenie ekologicznej sali, eko-książki, gry oraz materiały edukacyjne.
02.04.2013

Wielka zbiórka elektroodpadów na Targach Ogród i Ty

"ELEKTROODPADY – PROSTE ZASADY" - ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zapraszamy na XX Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY od 5 do 7 kwietnia 2013.
29.03.2013

Zbieranie i odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprzęt elektryczny i elektroniczny ma czas życia sięgający zwykle kilku lat i ulega wymianie w związku ze zużyciem, zwiększonymi wymaganiami użytkowników, zmianami technologii, dostępnością urządzeń bardziej oszczędnych w użytkowaniu, a czasem w związku z modą.
25.03.2013

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody, obchodzony co roku 22 marca, ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie słodkiej wody oraz zrównoważonego zarządzania zasobami wody pitnej. Ze względu na fakt, iż rok 2013 został ogłoszony przez UNESCO oficjalnym rokiem wody, data 22.03.2013 r. nabrała jeszcze większego znaczenia.
22.03.2013

Oszczędzaj wodę, kiedyś możesz jej potrzebować!

Hasłem przewodnim obchodzonego 22 marca 2013 roku Światowego Dnia Wody jest „Wodna kooperacja" (Water Cooperation). Aby właściwie zarządzać dostępnymi zasobami wody na świecie, potrzebna jest współpraca między organizacjami, firmami, a także ludźmi – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.
19.03.2013

Godzina dla ziemi

W tym roku po raz szósty odbędzie się akcja Godzina dla ziemi. Polega ona na przekonywaniu władz miast oraz mieszkańców do gaszenia światła na jedną godzinę. Tym razem akcja odbędzie się 23 marca o 20:30.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |