Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

EKOLOGIA

09.01.2013

Forum technologii – Efektywność energetyczna - 7 III 2013 r., Warszawa

Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowym „Forum technologii - efektywność energetyczna”, które odbędzie się 7 marca 2013 roku, w Warszawie. Wydarzenie będzie ukoronowaniem ponad dwuletniego cyklu organizowanych przez Zespół CBE Polska spotkań na temat rożnych aspektów związanych z efektywnością energetyczną, w których łącznie uczestniczyło ponad 3.500 ekspertów z szeroko pojętej branży energetycznej i w które zaangażowało się około pół tysiąca podmiotów związanych z sektorem.
09.01.2013

Akademia współdecydowania w woj. lubelskim

Partycypacja publiczna to świadomy i aktywny udział obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy. Partycypacyjny model współpracy, zwiększa społeczne zaangażowanie i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów.
08.01.2013

Od czystego biurka do ekologicznego biura

8 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sprzątania Biurka. To nietypowe święto jest doskonałą okazją, by zadbać nie tylko o porządek na własnym biurku, ale również poprawić organizację pracy w biurze. Jak tego dokonać podpowiada IKEA Kraków, która za zrównoważone podejście do biznesu i jego realizację w praktyce, wyróżniona została Eko-Certyfikatem Zielone Biuro.
07.01.2013

„Białe certyfikaty – praktycznie o efektywności energetycznej”

SC Consulting oraz PowerMeetings.pl zapraszają do uczestnictwa w seminarium „Białe certyfikaty – praktycznie o efektywności energetycznej”, które odbędzie się 6 marca 2013 r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Dlaczego warto wziąć udział w tym spotkaniu? Z co najmniej dwóch...
04.01.2013

Białe certyfikaty w świetle ostatecznych rozporządzeń wykonawczych

Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie efektywności energetycznej w Polsce jest Ustawa o Efektywności Energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku oraz ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., w której od zawsze widniał zapis, zgodnie z którym poprawa efektywności ma być brana pod uwagę przy ustalaniu taryf dla energii elektrycznej, ciepła i gazu. Warto podkreślić, że zgodnie z założeniami, poprawa efektywności energetycznej ma mieć na celu zmianę sposobów wykorzystania energii, a nie pogorszenie funkcjonowania danych instalacji.
02.01.2013

Czas na fotowoltaikę

Energetyka słoneczna znajduje się na podobnym etapie, na jakim jeszcze sześć lat temu znajdowała się energetyka wiatrowa. Od tego czasu moc wiatraków zwiększyła się kilkaset razy. Przed taką samą szansą stoi fotowoltaika. Eksperci zaproszeni na seminarium "Fotowoltaika – przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE" mówili jak tę szansę wykorzystać, odpowiadając przy tym na dziesiątki pytań inwestorów.
21.12.2012

Elektrośmieci w świetle ustawodawstwa unijnego i krajowego

Obowiązująca do zeszłego roku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), zwana dalej „dyrektywą 2002/96/WE” uporządkowała system zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Podstawowym celem niniejszej dyrektywy było ograniczenie ilości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku takiego złomu tak, aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów. Ponadto, ww. akt normatywny zawierał regulacje w zakresie optymalizacji funkcjonowania w środowisku naturalnym wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia przedmiotowego sprzętu tzn. producentów, dystrybutorów i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, których działalność koncentruje się na przetwarzaniu elektroodpadów.
17.12.2012

Przygotowania do „Listów dla Ziemi”

Fundacja Ekologiczna ARKA rozpoczyna przygotowania do „Listów dla Ziemi”, czyli największej akcji ekologicznej w Polsce. W kwietniu 2013 roku weźmie w niej udział ponad milion osób.
16.12.2012

Jeszcze żywy KARP w Warszawie

Klub Gaja zorganizował happening „Karp z ludzką twarzą” w ramach kampanii Jeszcze żywy KARP 2012. Ulicami Szpitalną i Chmielną 14 grudnia w Warszawie „popłynęły” karpie z ludzką twarzą. Specjalne kartki pocztowe kampanii i wodne tatuaże z wizerunkiem karpia, które rozdawano, przypominały o wyborze jaki może podjąć konsument: zamiast żywych kupić karpie w płatach bądź mrożone.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |