Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

EKOLOGIA

14.12.2012

Europejskie i krajowe regulacje przewidują nowe wsparcie dla rozwoju kogeneracji!

Jak każde nowe prawo, również obecne zmiany budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i czysto praktycznej. Dzięki systematycznym badaniom rynku oraz wsparciu naszych ekspertów, już dziś zapraszamy Państwa na pierwsze w Polsce specjalistyczne szkolenie: "Pomarańczowe certyfikaty i nowe zasady wsparcia dla kogeneracji", które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki.
14.12.2012

Ekobiuro – to się opłaca

Oszczędzanie w biurze jest działaniem przyszłościowym – nie tylko poprawia finanse firmy, ale przede wszystkim zapobiega dalszej degradacji środowiska naturalnego. Firmy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe podejmujące ekologiczne działania zostały dzisiaj nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ekobiuro, organizowanym przez Fundację Aeris Futuro.
13.12.2012

Prawo gazowe - ocena najważniejszych regulacji zawartych w projekcie z 9.10.2012 r.

Dnia 9 października 2012 r. został przedstawiony nowy, drugi już z kolei, projekt ustawy Prawo gazowe. Tego samego dnia opublikowano także inne projekty z tzw. „trójpaku energetycznego”, a mianowicie projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz projekt ustawy – Przepisy...
04.12.2012

Drzewo Roku Klubu Gaja w każdym województwie

Klub Gaja zakończył przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Drzewo Roku 2013”. To pierwszy etap 3. edycji konkursu na „drzewo z opowieścią, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi”. Wstępne podsumowanie pokazuje, że 11 finalistów konkursu zostanie wybranych spośród ponad 150 zgłoszeń. Ambasadorami konkursu są podróżniczka, Elżbieta Dzikowska i reżyser, Kazimierz Kutz.
04.12.2012

Kierunek energooszczędność - domy i mieszkania z dopłatą NFOŚ w ofercie deweloperów

W pierwszym kwartale 2013 roku ruszą dopłaty NFOŚiGW dla zainteresowanych mieszkaniem w budynkach o niskim zużyciu energii. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby planujące budowę domu lub zakup lokum od dewelopera. Czy Ci drudzy na początku nowego roku będą mieli już w czym wybierać?
04.12.2012

Edukacja ekologiczna i marketing jako czynniki wspierające funkcjonowanie zakładów przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Definicje edukacji ekologicznej brzmią bardzo wzniośle. Mówi się o podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju a także wychowywaniu społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska naturalnego. Padają hasła: myśleć globalnie - działać lokalnie.
03.12.2012

Siedem lat funkcjonowania systemu ETS w pigułce oraz prognozy obligujących i zobligowanych

Przystępując do UE, na mocy traktatu akcesyjnego, pod groźbą kar, Polska zobowiązała się dostosować swoje prawo a także metodykę podejmowanych działań do regulacji unijnych. Jednym z istotnych wyzwań na polskim rynku energetycznym jest zbliżający się III okres rozliczeniowy, wprowadzający min. system aukcyjny w handlu emisjami.
30.11.2012

Targi Poleko zakończone. Kolejna edycja w nowym terminie!

Bogactwo konferencji branżowych, seminariów, warsztatów, szkoleń i wymiany doświadczeń, a wokół tego wystawa nowinek technicznych oraz technologicznych – tak podsumować można targi POLEKO. Szum maszyn oraz branżowych rozmów już ucichł – zakończyła się 24. edycja, na której 550 wystawców z 21 krajów zaprezentowało najnowsze produkty, technologie oraz usługi z zakresu ochrony środowiska. Tegoroczna ekspozycja i program wydarzeń przyciągnęły do Poznania 21 630 specjalistów oraz 170 dziennikarzy z mediów branżowych i ogólnopolskich.
23.11.2012

„Choinki nadziei” startują w Warszawie

W poniedziałek 26 listopada o godz. 12.00 na dziedzińcu przed stołecznym Ratuszem Fundacja Ekologiczna ARKA inauguruje ogólnopolską trasę „Choinki nadziei”.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |