Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

Archiwum - I Edycja

16.12.2010

Tele-eko

W ramach I edycji akcji „Od Eko-samorządu do Eko-społeczeństwa” powstała telewizja internetowa Tele-Eko, promująca najciekawsze inwestycje środowiskowe w samorządach sfinansowane ze środków unijnych. Samorządy nadsyłały zgłoszenia, w których przedstawione były informacji na...
12.05.2010

Konkursy dla szkół

W ramach akcji zorganizowane zostały konkursy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajalnych : Eko-Klip, Eko-Wynalazek i Eko-Ciuch. Główną ideą konkursów było zaangażowanie młodych ludzi w twórcze poszukiwania rozwiązań przyjaznych środowisku oraz kształtowanie i...
12.05.2010

Eko-Samorząd Eko-Firma

W ramach akcji zorganizowane zostały konkursy dla samorządów i przedsiębiorstw. Konkurs Eko-Samorząd skierowany był zarówno do starostw jak i gmin z terenu całej Polski. Celem Konkursu Eko-Samorząd była popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych oraz...
12.05.2010

I Edycja akcji "Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa"

Zakończyła się I Edycja Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Od Eko-Samorządu do eko-społeczeństwa". Celem akcji był wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju. Kampania miała na celu  praktyczną...