Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

Artykuły eksperckie

15.06.2015

Termomodernizacja na ratunek niskiej emisji

Jedną z kluczowych przyczyn marnotrawienia energii jest niska izolacja budynków – czyli brak albo niewłaściwa, przestarzała termomodernizacja.
04.03.2015

Ślad węglowy w przestrzeni miejskiej – czym jest i jak go zredukować

Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, spowodowane czynnikami antropogenicznymi, stanowią aktualnie jeden z największych społeczno-gospodarczych, poruszanych na forach międzynarodowych problemów na świecie. Organizacje rządowe, pozarządowe oraz przedstawiciele przemysłu i biznesu podejmują konkretne inicjatywy zmierzające do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do ciągłego kontrolowania, raportowania, weryfikowania i prognozowanie skutków zmian klimatu.
03.03.2015

Ekoinnowacje motorem zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w miastach

Rośnie świadomość zagrożeń związanych z degradacją środowiska naturalnego w przestrzeni miejskiej, która stanowi miejsce życia połowy z siedmiu miliardów ludzi na ziemi. Według prognoz ONZ w 2045 roku liczba ta zwiększy się do 6 miliardów, zwłaszcza w Afryce. To ogromne wyzwanie dla miast, w każdym z obszarów, a zwłaszcza w zakresie środowiskowej „przyjazności” miast, gdyż już teraz ich mieszkańcy cierpią z powodu zanieczyszczeń powietrza, wody, ziemi, związanych z emisjami pochodzącymi z systemów grzewczych (w tym smog z pieców na paliwa konwencjonalne), transportu, przemysłu i codziennej aktywności mieszkańców.
03.12.2014

Ekologiczne samochody i ich wpływ na redukcję emisji CO2

Rozwój motoryzacji miał sprawić, że życie człowieka stanie się łatwiejsze i lepsze. Szybsze podróżowanie, większa wygoda, możliwość dojechania w dowolne miejsce - to tylko niektóre z zalet. Jednak jeśli popatrzymy na ulice większych polskich miast, szczególnie w tzw. „godzinach szczytu”, to zobaczymy, że powszechność pojazdów to bardziej utrapienie aniżeli ułatwienie życia. Hałas, zgiełk, korki i przede wszystkim emisja spalin zanieczyszczająca powietrze, którym oddychamy, to nasza ponura codzienność.
02.12.2014

Aspekty zdrowotne w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej

Globalne zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, także z punktu widzenia zdrowia publicznego. Efektami tych zmian są m.in. radykalne zmiany temperatury, zwiększenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ekstremalne zjawiska pogodowe mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi.
02.12.2014

Zielone dachy sposobem na zieleń miejską

Jedynym, jak dotąd znanym i najskuteczniejszym sposobem na niekorzystne dla mieszkańców cechy klimatu obszarów miejskich, na zanieczyszczenie powietrza i hałas, jest roślinność. Zbyt mała ilość terenów zielonych to cecha wielu dużych miast, także w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powierzchnia terenów zieleni przypadająca na jednego mieszkańca aglomeracji powinna wynosić 50 m2.
15.09.2014

Budownictwo pasywne na terenach zurbanizowanych – możliwość czy konieczność?

Tereny zurbanizowane są obszarami, wymagającymi szczególnej inicjatywy w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Głównym czynnikiem wpływającym na klimat terenów zurbanizowanych jest emisja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Na niewielkim obszarze występuje równoczesna koncentracja przemysłu i dużych osiedli mieszkaniowych.
08.09.2014

Sąsiedztwo terenów przemysłowych a jakość powietrza na przykładzie Mielca

W Mielcu jakość powietrza od lat ulega pogorszeniu, o czym świadczą raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Działania kontrolne prowadzone przez inspektorów WIOŚ-u były mało skuteczne, gdyż zazwyczaj okazywało się, że średnioroczne normy zanieczyszczeń różnymi szkodliwymi substancjami w Mielcu nie są przekraczane, a za ewentualne wykazywane uchybienia różne firmy płaciły co najwyżej symboliczne kary finansowe.
25.08.2014

Ograniczenie emisji CO2 na terenach zurbanizowanych- czy to możliwe?

Tereny zurbanizowane to tereny o miejskim charakterze zabudowy i infrastruktury, gdzie wyraźne przekształcenia zabudowy i zagospodarowania związane są z pozarolniczą działalnością gospodarczą lub wynikają z przyjęcia miejskiego stylu życia i pracy. Ich rozwój związany jest z wzrastającą liczbą ludności na kuli ziemskiej, która aktualnie przekroczyła 7 miliardów.
01.07.2014

Dwutlenek węgla - z nami, obok nas, w nas

Dwutlenek węgla ( CO2) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia. Jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym (w temperaturze pokojowej) , dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest cięższy od powietrza około półtorej raza. Sublimuje to znaczy przechodzi ze stanu stałego do gazowego (pod normalnym ciśnieniem) z pominięciem fazy ciekłej w temperaturze −78,5 °C. Pod zwiększonym ciśnieniem (5,1 atm) można go jednak skroplić w temperaturze −57 °C.
12.06.2014

Rozwój infrastruktury na terenach zurbanizowanych w kontekście zmian zachodzących w klimacie na ziemi

Dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy spowodował wzrost zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Zasada zrównoważonego rozwoju stała się podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych. Obowiązek ochrony środowiska nie może być w konflikcie z interesami gospodarki i społeczeństwa. Podstawowym założeniem koncepcji zrównoważonego rozwoju jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku korzystanie z nich przez obecne i przyszłe pokolenia.
06.06.2014

Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim

Transport, jako działalność mająca na celu pokonywanie przestrzeni, od wieków odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Ma on znaczenie nie tylko cywilizacyjne i produkcyjne, ale także użytkowe. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do wielu systemów i środków transportu, podróżujemy dużo szybciej, taniej, wygodniej, ale także dalej i częściej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
27.03.2014

Wpływ zmieniającego się klimatu na zdrowie człowieka

Od dawien dawna człowiek obserwował otaczające go środowisko atmosferyczne, poszukiwał zależności między zmianami, które w nim zachodzą, a stanem swego zdrowia i samopoczucia. Już w starożytności Hipokrates (460-377 r. p.n.e.) ojciec medycyny, w tym i bioklimatologii, zauważył pewne współzależności między klimatem i pogodą a pewnymi objawami chorobowymi i określił wpływ klimatu na rozwój fizyczny i psychiczny człowieka.
24.02.2014

Gazy cieplarniane na terenach zurbanizowanych

Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej wśród głównych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych wymienia emisję gazów cieplarnianych do atmosfery powodującą globalne ocieplenie oraz inne zjawiska zmian klimatu. W dobie rozwoju procesu urbanizacji i związaną z tym zwiększającą się presją na środowisko przyrodnicze uwaga całego świata zwrócona jest głównie na emisję CO2 do atmosfery.