Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

28.01.2016Duży problem z małymi bateriami

Nie jest tajemnicą, że każda zużyta bateria wyrzucona do kosza na śmieci jest bombą zegarową. Utylizacją takich odpadów powinni zajmować się specjaliści, a wcześniej powinny zostać odseparowane od innych śmieci, by nie szkodzić otoczeniu, w którym się znajdują.
Stwierdzenie dotyczące bomby wcale nie jest przesadzone. Nieumiejętnie składowane po zużyciu odpady mogą okazać się trujące dla ludzi oraz negatywnie wpływać na środowisko. Dotyczy to nie tylko wyczerpanych baterii, ale również na przykład starych telefonów komórkowych.


Mała bateria i jej podstępne wnętrze

Każdy zużyty akumulator i bateria należy do odpadów niebezpiecznych, gdyż zawierają one pełen pakiet metali ciężkich, do których zaliczyć można kadm, ołów czy rtęć, a także różne inne szkodliwe substancje żrące i toksyczne dla organizmu człowieka (lit czy mangan). Jeśli są źle zabezpieczone, ich zawartość powoli przedostaje się do otoczenia. Warto wiedzieć, że jedna mała bateria z zegarka elektronicznego potrafi skazić aż 1 m3 gleby i 400 l wody.

Osoby chore na anemię, mające problemy z nerkami, wątrobą lub trawieniem są dużo bardziej narażone na negatywne skutki oddziaływania takich odpadów. Ma to przede wszystkim związek z niewłaściwą segregacją baterii i akumulatorów oraz ich recyklingiem. Kadm negatywnie wpływa na nerki, wątrobę, płuca i trzustkę. Z kolei rtęć jest w stanie spowodować uszkodzenie układu nerwowego, a ołów wraz z krwią trafia do mózgu. Nie warto zatem ryzykować zdrowia.

Niewłaściwe gospodarowanie odpadami typu baterie czy sprzęt elektroniczny (komputer, telefon itd.) powoduje realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz znacznie zwiększa ryzyko skażenia środowiska. Zwiększa również koszty, ponieważ ustawa o bateriach i akumulatorach przewiduje mandat za nieprawidłowe wyrzucanie takich śmieci. W myśl ustawy z dnia 12 kwietnia 2009 roku nałożony zostaje obowiązek zbierania zużytych akumulatorów i baterii oraz poddawanie ich recyklingowi.

Funkcjonowanie baterii po zużyciu

Ten typ odpadów powinien być odpowiednio zabezpieczony i odseparowany od środowiska. Niestety wiele takich śmieci trafia na śmietnik, wraz z innymi odpadami komunalnymi i stanowi poważne zagrożenie. Zużyte i przeterminowane baterie oraz akumulatory można przecież poddać recyklingowi i przetworzyć je pozyskując z nich pewne substancje i materiały do ponownego wykorzystania. Za pomocą odpowiedniej obróbki można je prawie w całości wykorzystać ponownie. Jak widać, baterie są cennym surowcem wtórnym.

Nic dobrego nie wynika z wyrzuconej na śmietnik baterii, ale przetworzona nie stanowi już zagrożenia. Co więcej – dzięki jej ponownemu wykorzystaniu można zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze potrzebne do wyprodukowania nowej.

Często zdarza się, że użytkownicy nie mają dostatecznej wiedzy z zakresu gospodarowania takimi odpadami lub nie wiedzą, gdzie można te trujące śmieci wyrzucić. Warto wtedy zaufać profesjonalistom. Na rynku istnieją specjalistyczne przedsiębiorstwa, jak Eko-Sort, które zajmują się sortowaniem oraz utylizacją niebezpiecznych odpadów.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie przedsiębiorstwa http://www.utylizuj.pl/skup-baterii.html. Aby jednak firmy mogły wykonać swoje zadanie, użytkownicy powinni zadbać o to, by takie odpady do nich trafiły.

Na czym polega recykling baterii?

Bateria musi zostać wyselekcjonowana spośród innych odpadów, by mogła zostać przetworzona. Pierwszym krokiem jest jej dostarczenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub umieszczenie jej w specjalnym pojemniku, który do tego celu służy. To podstawowy krok, bez którego następne nie będą mogły zostać zrealizowane.

Właściwie posegregowane odpady są poddawane obróbce mechanicznej, w której są rozdrabniane w specjalnych młynach, które dzielą je na poszczególne części. Następnie poddaje się je przetworzeniu metodą hydrometalurgiczną (rozpuszczenie odpadów w zasadach lub kwasach) lub metodą termiczną (wytopienie metalu w specjalnych piecach w temperaturze ok. 1400°C). W ten sposób materiały są odzyskiwane i można je ponownie wykorzystać.

Rozbrojenie baterii – porady dla laika

Dobrze jest przestrzegać kilku zasad, by z powodzeniem zutylizować baterie. Trzeba się trzymać kilku prostych zasad: oddzielać zużyte baterie od innych odpadów i potem je wyrzucać do specjalnych pojemników, które znajdują się zazwyczaj sklepach czy urzędach, szkołach i innych miejscach powszechnie dostępnych. Zawsze można się skontaktować ze specjalistyczną firmą zajmującą się recyklingiem odpadów niebezpiecznych, którą można znaleźć na stronie www.utylizuj.pl.

Jest wiele plusów recyklingu: oszczędność surowców naturalnych, pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, stan środowiska oraz zasobność portfela. Jedynym warunkiem jest tylko zaniesienie takich odpadów do miejsca ich zbiórki. Niewielki wysiłek, wielkie korzyści.

 

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza duże i znane marki muszą zwracać uwagę na każdy szczegół w swoim działaniu,...
Odpady niebezpieczne są to niepotrzebne substancje lub przedmioty, które stanowią realne zagrożenie dla otoczenia naturalnego. W celu niwelowania ich...
Domy z bali zyskują coraz większą popularność w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z ich licznych właściwości prozdrowotnych oraz zapewnienia...