Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

23.05.2016Odnawialne źródła energii – jak z nich korzystać?

Odnawialne źródła energii to temat, który przewija się w wiadomościach i rozmowach. Czym właściwie są odnawialne źródła energii i jak z nich korzystać? Podpowiadamy jakie rozwiązanie wybrać, jeżeli chcemy zacząć produkować tzw. „zieloną energię”.

Odnawialne źródła energii – definicja

Odnawialne źródła energii (OZE) to takie źródła, których wykorzystanie nie wiąże się z ich trwałym niedoborem, ponieważ odnawiają się w krótkim czasie. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

  • Energię promieniowania słonecznego;
  • Energię ruchu mas powietrza;
  • Energię pływów i prądów morskich;
  • Energię ze spalania biomasy;
  • Energię geotermalną.

W opozycji do OZE stoją konwencjonalne źródła energii, czyli ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran. Są to źródła, które odnawiają się bardzo powoli lub wcale, a ich użytkowanie może prowadzić do trwałego ich niedoboru.

Energia promieniowania słonecznego

Energia promieniowania słonecznego jest najobfitszym i najbardziej dostępnym źródłem odnawialnej energii. Jest to również źródło najbardziej rozproszone. W Polsce coraz popularniejsze staje się instalowanie systemów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Te pierwsze służą do produkcji energii elektrycznej, te drugie są odpowiedzialne za produkcję energii cieplnej. W naszym kraju instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego można instalować w każdym regionie, jednak najbardziej uprzywilejowany pod tym względem jest obszar województwa lubelskiego. To tam notuje się największą roczną gęstość promieniowania słonecznego.

Energia ruchu mas powietrza

Energia ruchu mas powietrza, czyli prościej energia wiatru cechuje się dużą zmiennością zarówno w czasie jak i przestrzeni. Lokalizacja elektrowni wiatrowej jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku np.: instalacji fotowoltaicznej. Niewielkie, przydomowe farmy wiatrowe mogą być zlokalizowane na obszarach o niezbyt korzystnych warunkach wietrznych. Trzeba jednak pamiętać, że produkcja prądu przez wiatraki nie będzie do końca optymalna. Wadą tego rozwiązania jest też fakt, że turbiny wiatrowe emitują specyficzny hałas, który nie wszystkim może odpowiadać. Przydomowa elektrownia wiatrowa może służyć do zasilania budynków gospodarczych i domów jednorodzinnych.

Energia ze spalania biomasy

Biomasa to ulegająca biodegradacji frakcja produktów, pozostałości i odpadów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury. Bo biomasy zaliczany jest również biogaz. W przypadku instalacji spalania biomasy nie musimy martwić się warunkami pogodowymi. Jedynym utrudnieniem może być fakt pozyskiwania paliwa do palenia w kotłach, dlatego to rozwiązanie poleca się gospodarstwom, które same produkują biomasę, bądź też mają do niej ułatwiony dostęp. Nowoczesne kotły są praktycznie bezobsługowe, posiadają podajniki paliwa i funkcję samooczyszczania się. Dzięki temu nie są uciążliwe w użytkowaniu.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii przynosi wiele korzyści. Dzięki temu przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego, gdyż podczas wytwarzania energii nie dochodzi do emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody. Dodatkowo oszczędzamy na rachunkach za energię elektryczną i możemy częściowo lub całkowicie uniezależnić od dostawcy prądu.

Więcej na temat odnawialnych źródeł energii: http://www.prosument-oze.eu/odnawialne-zrodla-energii.html

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza duże i znane marki muszą zwracać uwagę na każdy szczegół w swoim działaniu,...
Odpady niebezpieczne są to niepotrzebne substancje lub przedmioty, które stanowią realne zagrożenie dla otoczenia naturalnego. W celu niwelowania ich...
Domy z bali zyskują coraz większą popularność w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z ich licznych właściwości prozdrowotnych oraz zapewnienia...