Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

18.01.2017Prawo rolne Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Rolna

Jednym z najważniejszych aspektów działalności Unii Europejskiej od samego początku jej istnienia było zapewnienie krajom członkowskim pełnej samowystarczalności w zakresie zaopatrzenia w żywność. Narzędziem, które miało do tego doprowadzić, była Wspólna Polityka Rolna – projekt, który do dzisiaj wzbudza ogromne kontrowersje zarówno wśród euroentuzjastów, jak i eurosceptyków.


Znaczenie prawa rolnego i WPR

Wspólną Polityką Rolną określa się zespół podejmowanych przez Unię Europejską działań dotyczących sektora rolnego i stanowiących formę realizacji postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Działania te podejmowane są na takich obszarach, jak:

  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • uprawa winorośli,
  • ogrodnictwo.

Wspólna Polityka Rolna to z całą pewnością jeden z najważniejszych przejawów działalności Unii Europejskiej. O jej znaczeniu dobitnie świadczy fakt, iż blisko połowa wszystkich regulacji prawa Unii Europejskiej dotyczy prawa rolnego – spośród wszystkich aktów prawnych UE (56 tys. aktów prawnych, z czego 14 tys. to akty prawne obowiązkowe), aż 7 tys. obejmuje szeroko rozumiane prawo rolne.

Cele i metody działania WPR

Powodem do utworzenia Wspólnej Polityki Rolnej była chęć poprawy warunków życia ludności wiejskiej, a także zapewnienia mieszkańcom miast Unii Europejskiej odpowiedniego poziomu wyżywienia. W szczegółowych aspektach WPR miała zapewnić rolnikom bezpieczeństwo finansowe, zwiększyć konkurencyjność rynku rolnego UE (zwłaszcza na tle producentów z Ameryki Północnej oraz z Azji), zwiększyć wydajność produkcji rolnej i zapewnić odpowiedni postęp techniczny unijnego rolnictwa, ustabilizować rynek wewnętrzy, a także zapewnić rolnikom odpowiednie dochody przekładające się bezpośrednio na ich warunki życia.

Aby osiągnąć wszystkie postawione przed WPR oraz unijnym prawem rolnym cele, utworzone jednolity rynek rolny, płodom rolnym zapewniono swobodny przepływ pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, postawiono na produkty rolne krajów członkowskich przy wyborze zaopatrzenia dla rynku wewnętrznego, a także wprowadzono finansowanie polityki rolnej w dużej części z pieniędzy pochodzących z budżetu UE.

Pierwsze efekty wprowadzenia WPR

Na efekty realizacji działań tworzących WPR nie trzeba było długo czekać. Na obszarach wiejskich były one widoczne m. in. pod postacią ogromnej nadprodukcji towarowej, dominacji wysokonakładowych systemów produkcji rolniczej, zmiany struktury użytkowania ziemi czy bardzo szczegółowej specjalizacji większości gospodarstw rolnych. Modyfikowane prawo rolne pozwoliło także na znacznie unowocześnienie parku maszynowego rolników z krajów członkowskich, wprowadzenie na rynek roślin i zwierząt z modyfikacjami genetycznymi oraz intensyfikację użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Więcej o WPR znajdziesz w książce „Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce” autorstwa Juliana Krzyżanowskiego, dostępnej w dziale Prawo rolne w księgarni Profinfo.pl.

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza duże i znane marki muszą zwracać uwagę na każdy szczegół w swoim działaniu,...
Odpady niebezpieczne są to niepotrzebne substancje lub przedmioty, które stanowią realne zagrożenie dla otoczenia naturalnego. W celu niwelowania ich...
Domy z bali zyskują coraz większą popularność w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z ich licznych właściwości prozdrowotnych oraz zapewnienia...