Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

01.02.2017Eko-samorząd

Wiele jednostek administracyjnych decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego kierując się wymogami obowiązującego prawa (lokalnego lub międzynarodowego), troską o dobro mieszkańców oraz aspektami  marketingowymi.

Posiadanie certyfikacji w zakresie systemu zarządzania środowiskowego jest też mile widziane przez organizacje międzynarodowe udzielające wsparcia lokalnym jednostkom samorządowym. Implementacja działań proekologicznych jest również dobrym wzorem do naśladowania dla innych urzędów oraz przedsiębiorstw prywatnych. Dzięki temu coraz więcej organizacji zaczyna dbać o środowisko i wszyscy odczuwamy wynikające z tego korzyści. Statystyki pokazują, że z roku na rok wzrasta ilość jednostek administracji państwowej, która decyduje się na wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 1401.

Co to jest ISO 14001 i dla jakich organizacji jest przeznaczone?

Norma ISO 14001 opisuje zasady zarządzania środowiskowego. Jest to system, który pomaga w optymalizacji działań jednostki pod kątem zmniejszenia jej negatywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne. Istotną częścią zarządzania środowiskowego jest ciągłe doskonalenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Ta norma ISO jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów organizacji: firm, urzędów, czy też organizacji pozarządowych.

Jak zdobyć certyfikat ISO 14001?

Aby organizacja otrzymała certyfikat musi w pierwszej kolejności wprowadzić zasady normy. Jeśli implementacja wymagań systemu zarządzania środowiskowego ISO 1401 została zakończona, to należy zgłosić się do niezależnej jednostki certyfikującej, która przeprowadza audyt. Jeśli podczas audytu okaże się, że pewne założenia nie zostały prawidłowo wdrożone, to konieczne jest wprowadzenie działań korygujących w określonym czasie. Kiedy wszystko działa już zgodnie z wytycznymi normy ISO 14001, jednostka otrzymuje certyfikat.

Warto również w swoich strukturach posiadać osobę, która będzie na co dzień dbała w organizacji o przestrzeganie wytycznych normy. Kompetencje z tego zakresu można zdobyć szkoleniu z zakresu ISO 14001 http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/srodowisko-iso-14001/.

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza duże i znane marki muszą zwracać uwagę na każdy szczegół w swoim działaniu,...
Odpady niebezpieczne są to niepotrzebne substancje lub przedmioty, które stanowią realne zagrożenie dla otoczenia naturalnego. W celu niwelowania ich...
Domy z bali zyskują coraz większą popularność w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z ich licznych właściwości prozdrowotnych oraz zapewnienia...