Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

01.09.2010Walka z emisją gazów cieplarnianych


Co jakiś czas dochodzą nas alarmujące wiadomości na temat rosnących temperatur, topniejących lodowców, wzmagające się klęski żywiołowe, wtedy też nasuwa się nam zasadnicze pytanie w jaki sposób można ograniczać emisję gazów cieplarnianych?


O to kilka propozycji:

  • Efektywność energetyczna – czyli efektywniejsze wykorzystanie energii wyprodukowanej z konwencjonalnych źródeł. Realizacja programu termomodernizacji budynków, zmniejszanie strat ciepła w sieciach dystrybucyjnych lub zastępowania tradycyjnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi, zmniejszenie energochłonności urządzeń do użytku domowego, efektywny energetycznie transport
  • Energooszczędne technologie – dzięki, którym możemy uzyskać nowe źródła energii, które w przyszłości zastąpią paliwa kopalne. Zastosowane w budownictwie rozwiązania pasywne, wykorzystujące do pobierania energii samą bryłę budynku. Domy pasywne wykorzystują energię słoneczną oraz ciepło emitowane przez urządzenia elektryczne i oddawane przez mieszkańców.
  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, wiatru, geotermalną oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego.


Przywódcy państw na całym świecie zrozumieli konieczność wprowadzenia redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, która ma negatywny wpływ na zmiany klimatu o czym nie musimy nikogo zbytnio przekonywać, pytanie tylko brzmi jakimi narzędziami powinno się to wprowadzać i jakie my „obywatele świata” kroki możemy przedsięwziąć do poprawy zaistniałego stanu.

Polityka międzynarodowa w zakresie emisji gazów cieplarnianych opierać się ma na transformacji globalnej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Unia Europejska ma aspiracje do bycia liderem w walce z globalnym ociepleniem. Wyznaczono cztery sektory, w których mamy do czynienia z największa emisją gazów cieplarnianych, a mianowicie: sektor energetyczny ( 30%), transport (20%), przemysł ( 20%), gospodarstwa domowe, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednym z narzędzi w walce z redukcją emisji ma być międzynarodowy handel emisjami, zapoczątkowany przez Protokół w Kioto ( uzupełnienie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) wynegocjowany w grudniu 1997 roku, wszedł w życie 16 lutego 2005 roku. Kraje uprzemysłowione zostały zobligowane do redukcji ogólnej emisji o 5,2 % do 2012 roku. Zaczął wtedy obowiązywać „Europejski system handlu emisjami – ETS”. Centralnym elementem systemu jest wspólna waluta handlowa w postaci uprawnień do emisji. Jedno uprawnienie pozwala na wyemitowanie jednej tony dwutlenku węgla. Gwarantem handlu jest limit całkowitej ilości pozwoleń na emisje. W uproszczeniu, jeśli dane przedsiębiorstwo nie wykorzysta całego pułapu przyznanych uprawnień, to może sprzedać nadwyżkę uprawnień innej firmie. Z kolei przedsiębiorstwa, które przekroczyły limit mogą zakupić uprawnienia od innego podmiotu bądź wdrożyć innowacyjne technologie, które pozwolą mu na ograniczenie emisji.


Autor: Sylwia Janik
Najnowsze artykuły w tej kategorii

Dzisiejszy rynek jest bardzo wymagający dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza duże i znane marki muszą zwracać uwagę na każdy szczegół w swoim działaniu,...
Odpady niebezpieczne są to niepotrzebne substancje lub przedmioty, które stanowią realne zagrożenie dla otoczenia naturalnego. W celu niwelowania ich...
Domy z bali zyskują coraz większą popularność w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z ich licznych właściwości prozdrowotnych oraz zapewnienia...