Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

11.04.20133w1: projekt Eko-surdo-dizajn

Zanim coś wyrzucisz, pogłówkuj chwilę, czy nie zamienić śmieci w niepowtarzalne dzieła sztuki!
Projekt ekologiczno-edukacyjny Eko-surdo-dizajn dla najmłodszych podpowie, jak wykonać niezwykłe zabawki z odpadów gospodarstwa domowego, które będą jednocześnie zabawkami terapeutycznymi dla dzieci z dysfunkcjami słuchu.

Ekologiczny dizajn funkcjonuje już od pewnego czasu w naszej świadomości. Trashion, czyli odpadki, mogą zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone na inne, ciekawe, funkcjonalne i piękne przedmioty. Przedsięwzięcie Eko-surdo-dizajn proponuje wykonanie ekologicznych zabawek własnymi siłami z odpadków, jakie produkuje każde gospodarstwo domowe: butelek pet, plastikowych pojemników, opakowao kartonowych czy starych gazet i ulotek. Odmienione, mogą stad się niezwykłymi dizajnerskimi zabawkami. Co jednak oznacza tajemnicze słowo surdo? Z łacioskiego surdus znaczy głuchy, a w połączeniu z pedagogiką to dyscyplina zajmująca się nauczaniem, wychowaniem dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Potrzebujemy m.in. sprawnego słuchu, by móc dobrze funkcjonowad w otaczają- cym nas świecie. Proponowane zabawki mogą służyd do celów terapii przez zabawę dla dzieci z dysfunkcjami słuchu i byd wykorzystywane w domowej rehabilitacji. Wszystko to w zgodzie z zasadą 3R (reduce, reuse, recycle). Chodzi o zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów (reduce), by nie wyrzucad rzeczy, które mogą byd jeszcze wykorzystane lub oddane (reuse), a z tego, czego już nie uda się wykorzystad, można pozyskiwad surowce wtórne (recycle). Realizacja powyższych haseł może przełożyd się na wiele interesujących projektów. Granice tego, co można stworzyd z pozornie niepotrzebnych już przedmiotów, wyznacza jedynie nasza wyobraźnia. Zabawki możemy zrobid własnoręcznie niemalże ze wszystkiego, co mamy pod ręką. Jak wspaniałe mogą byd chwile, kiedy nic zmienia się w coś! Potrzebne są: pomysł, opanowanie formy i znajomośd tworzywa. Zabawki wykonane z surowców naturalnych lub wtórnych powstają w trosce o środo-wisko, malowane nietoksycznymi farbami są bezcenne – rozbudzają bowiem wyobraźnię dzieci i je inspirują, a także uczą dbania o ekologię.

Zabawki towarzyszą człowiekowi od pierwszych miesięcy życia, uczą widzieć, czuć, pamiętać i trenować słuch, kształtując nasz gust estetyczny na całe życie. Dziecioństwo to najlepszy czas, by rozwijać poczucie odpowiedzialności za nasz świat: czyste środowisko i racjonalne segregowanie odpadów zależy od nas! A to już poważna sprawa…

Beata Nowak-Żurawska
Edyta Lisek-Lubaś
Pomysłodawczynie i realizatorki projektu

W ramach projektu powstała publikacja Eko-surdo-dizajn dla najmłodszych z instrukcjami wykonania zabawek oraz wskazówkami ekologicznymi i surdopedagogicznymi (czyli sposobami terapii słuchu z wykorzystaniem każdej zabawki), od kwietnia do końca maja w każdy weekend odbywają się warsztaty dizajnersko-plastyczne, a pod koniec kwietnia ruszają także multimedialne kursy instruktażowe z tłumaczeniem na żywo w języku migowym, dostępne dla każdego ze strony stowarzyszenia: http://www.surdostal.org.pl

Publikacja do pobrania za darmo na stronie:
http://www.surdostal.org.pl/?p=41

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Surdostal w Stalowej Woli Partner merytoryczny: Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie Partner medialny: Katolickie Radio VIA.

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Euroliść to znak europejskiego rolnictwa ekologicznego. Są nim oznaczane produkty pochodzące z certyfikowanych gospodarstw stosujących naturalne zasady...
Słysząc przymiotnik chemiczny, większość osób nie ma pozytywnych skojarzeń. Zazwyczaj nasuwa się wizja zdegradowanego środowiska, chorób i...
Zasilanie dyskoteki energią tańczących par? Budowanie paneli słonecznych na pustyni? Dofinansowanie szkół zmniejszających zużycie prądu? A może...