Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

11.12.2014Szkolenia: Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania

Wraz z Organizatorami – Zespołem CBE Polska – zapraszamy do udziału w dwóch specjalistycznych szkoleniach "Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania", które odbędą się w dniach 29 stycznia w Warszawie i 26 lutego 2015 roku w Katowicach. Będą to pierwsze na rynku spotkania w tym temacie!Aktualnie obrót paliwem węglowym można prowadzić praktycznie bez ograniczeń, jednakże w najbliższym czasie ten segment rynku stanie przed radykalną zmianą. Handel węglem kamiennym będzie wymagał uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją Prawa energetycznego ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Warunkiem uzyskania koncesji na obrót węglem będzie spełnienie norm środowiskowych UE oraz złożenie zabezpieczenia majątkowego w kwocie od 1 mln do 20 mln zł w zależności od jakości sprowadzanego węgla. Prezes URE będzie mógł odmówić udzielenia koncesji na import węgla ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa. O koncesję będą mogli starać się przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi i możliwościami technicznymi. Przedsiębiorcy obecnie handlujący węglem kamiennym będą mogli dalej prowadzić swoją działalność, o ile otrzymają koncesję URE. Na złożenie wniosku o udzielenie koncesji podmioty te będą miały trzy miesiące od wejścia w życie nowych przepisów.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają przydatne wskazówki dotyczące procesu koncesjonowania prowadzonego przez Prezesa URE oraz dowiedzą się na temat formalnych wymogów, jakie powinny spełnić podmioty aplikujące m.in. o udzielenie koncesji.

W programie wydarzenia m.in:
 • Podstawy prawne funkcjonowania rynku paliw stałych
 • Zasady udzielana koncesji w świetle ustawy Prawo energetyczne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Aktualne unormowania prawne dotyczące koncesji
 • Procedury uzyskiwania, zmiany, przedłużenia i przestrzeganie warunków koncesji
 • Odpowiedzialność - konsekwencje naruszenia warunków koncesyjnych i za obrót paliwami bez wymaganej koncesji
 • Kary i kontrole
 • Jakość paliw - regulacje dla rynku paliw stałych i doświadczenia z rynku paliw ciekłych
 • Obowiązki koncesjonariusza - opłaty koncesyjne

Wraz z Organizatorami, do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • wszystkie firmy obracające węglem w kraju, którego obrót roczny przekracza 1 200 000 euro
 • podmioty dokonujące obrotu z państwami UE
 • podmioty importujące spoza UE
 • każdy podmiot zajmujący się obrotem węglem a wiec jego zakupem i sprzedażą

czyli w szczególności: spółki węglowe, kopalnie węgla oraz podmioty pośredniczące w obrocie węglem np. składy węglowe , jak również pracowników: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, podmiotów energochłonnych, przemysłowych odbiorców energii, które oprócz zakupu na wytwarzanie i utrzymywanie zapasów zajmują się dodatkowo obrotem węglem kamiennym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatorów: www.cbepolska.pl

Zainteresowanych zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z Zespołem CBE Polska, pod nr tel. +48 22 82 77 123.

Najnowsze artykuły w tej kategorii

We wtorek 10 listopada o godz. 11.00 na Placu Zamkowym w Warszawie Fundacja Ekologiczna ARKA inauguruje ogólnopolską akcję „KUP DESKĘ”. Podczas akcji...
Co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i...
Segreguj zużyte opakowania i wrzucaj je do odpowiednich pojemników. Zgniataj puste kartoniki po mleku i sokach przed włożeniem do kosza. Wybieraj...