Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

07.09.2011Sejm uchwalił zmiany w Prawie Ochrony Środowiska

W środę 31.08.2011 Sejm uchwalił nowelizację Prawa Ochrony Środowiska. Dzięki tym zmianom Polska będzie mogła ofiarować pomoc związaną z ochroną klimatu krajom dotkniętym przez klęski i rozwijającym się realizując w ten sposób zobowiązania wynikające z porozumienia kopenhaskiego.

Zamysłem zmiany przepisów była przede wszystkim możliwość realizacji zobowiązań odnoszących się bezpośrednio do ochrony klimatu wynikających z podpisanego przed dwoma laty porozumienia kopenhaskiego, pisze Gazeta Wyborcza. Porozumienie zawarte podczas Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze zobowiązuje kraje członkowskie do pomocy krajom rozwijającym się. Na ten cel kraje rozwijające się mają przeznaczyć w latach 2010-2012 prawie 30 mld dolarów. Unia Europejska zaś ma zapewnić na ten cel 7,2 mld euro, czyli 2,4 mld euro rocznie. Gazeta Wyborcza pisze dalej: „Zmiany pozwalają na przekazywanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc rozwojową dla innych krajów. NFOŚiGW przekaże na rezerwę celową budżetu 10 proc. zysków ze sprzedaży innym krajom naszych uprawnień do emisji CO2. Do tej pory Polska zarobiła w ten sposób ponad 100 mln euro, które przeznacza na inwestycje w ochronę środowiska”.

Na podstawie uchwalonych zmian w Prawie Ochrony Środowiska możliwe jest udzielanie pomocy przez Polskę krajom rozwijającym się w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, redukcji gazów emitowanych do atmosfery (głównie CO2) oraz wdrażania nowoczesnych technologii wpływających pozytywnie na stan środowiska. W porównaniu z rokiem 1988 Polska sama zredukowała emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 30% w obliczu zobowiązań Protokołu z Kioto przewidującego spadek na poziomie 6%. Nadwyżka jest sprzedawana krajom mającym problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań wobec Protokołu z Kioto. 

Za uchwaleniem noweli głosowało 265 posłów, 136 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Sejm wcześniej odrzucił dwie poprawki zgłoszone w projekcie.

Ustawa trafiła do Senatu. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy


Źródło: wyborcza.pl


Autor: Marta KieszkowskaNajnowsze artykuły w tej kategorii

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Środowiska nakazują, aby przed wprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji, poddać je...
Na posiedzeniu połączonych Komisji Senackich w dniu 29 stycznia br., Ministerstwo Gospodarki (MG) w imieniu rządu wniosło do uchwalonej w Sejmie ustawy o...
23 maja opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem...