Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

07.09.2011Recykling opakowań pod kontrolą

Według informacji zamieszczonych w Dzienniku Gazeta Prawna „zmiany w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych mają uszczelnić system recyklingu”. Powodem jest fakt nagminnego wykorzystywania prawnego niedociągnięcia przez wydawanie fałszywej bądź niepełnej dokumentacji, potwierdzającej przeprowadzenie recyklingu.

Wśród wszelkich propozycji zmian, na największą uwagę zasługuje sugestia Ministerstwa Środowiska, aby nazwiska dystrybutorów, producentów i importerów opakowań zostały umieszczany w rejestrze. Dzięki temu każdej osobie zostaje przyznany numer, który podczas obrotu produktami zostanie umieszczony na fakturze. Takie rozwiązanie utwierdziłoby w przekonaniu sklepy, hurtownie, że dostawca jest firmą zapewniającą recykling.

Rejestracja oczywiście musiałaby być obligatoryjna. Osoby niezarejestrowane nie miałyby możliwości wprowadzenia swojego produktu na rynek - „firma, która bez wpisu do rejestru wprowadzi na rynek np. napoje w puszkach zapłaci nawet 500 tys. zł. W przypadku, gdy firma nie będzie zarejestrowana, to dystrybutorzy, hurtownie czy sklepy nie przyjmą od niego towaru, gdyż za sprzedaż produktów przedsiębiorcy grożą kary od 5 tys. zł do 20 tys. zł.” podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Proponowany przez MŚ projekt przewiduje również wprowadzenie audytów u przedsiębiorców, aby całkowicie wykluczyć ewentualną chęć sfałszowania dokumentacji. „Obowiązkiem dystrybutora, importera czy producenta wyrobów będzie składanie sprawozdań dotyczących m.in. zebranych i przetworzonych odpadów z opakowań”. Wśród wymaganych dokumentów trzeba będzie przedłożyć te poświadczające eksport odpadów z opakowań. Dzięki temu będzie możliwe obliczenie czy wszystkie plastikowe i szklane butelki zostały poddane recyklingowi czy też część z nich została wywieziona z kraju.

Projekt przewiduje również coroczne kontrole niezależnych audytorów, którzy stwierdzą wiarygodność danych widniejących w dokumentach potwierdzających odzysk i recykling oraz w dokumentach celnych i fakturach. Badaniom poddana zostanie również aparatura dokonująca recyklingu, w celu weryfikacji czy w rzeczywistości jest zdolna przetworzyć taką ilość odpadów, jaką podaje dana firma w swojej dokumentacji.


Autor: Marta KieszkowskaNajnowsze artykuły w tej kategorii

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Środowiska nakazują, aby przed wprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji, poddać je...
Na posiedzeniu połączonych Komisji Senackich w dniu 29 stycznia br., Ministerstwo Gospodarki (MG) w imieniu rządu wniosło do uchwalonej w Sejmie ustawy o...
23 maja opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem...