Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

14.09.2011Lepsza ochrona Karpat

Zalesianie, wzmocnienie funkcji ochronnej lasu, usprawnienie sektora leśnego w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych – tak brzmią tylko niektóre wytyczne z Protokołu o zrównoważonej gospodarce leśnej.

Protokół został podpisany we czwartek 8 września w Krynicy-Zdrój przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

Od momentu podpisania Polska ma obowiązek podejmować działania zgodnie z idea zrównoważonego użytkowania zasobów leśnych, dbać o zdrowie i żywotność ekosystemów leśnych, chronić je i dbać o zachowanie różnorodności biologicznej.

Należy również zwracać szczególną uwagę na wzmocnienie najważniejszej funkcji lasu – funkcji ochronnej, aby w ten sposób zapobiec wszelkim ewentualnym katastrofom naturalnym (powodzie, osuwiska, erozja, lawiny). Cel ten zostanie osiągnięty jedynie wtedy, gdy uwaga człowieka zostanie zwrócona na wprowadzanie metod zrównoważonej gospodarki leśnej, która pozytywnie wpłynie na stabilność i zakłócenia naturalne i antropogeniczne, podaje Ministerstwo Środowiska.

Na uwagę zasługuje również rola sektora leśnego w łagodzeniu zmian klimatu. „Konieczne jest dążenie do osiągnięcia harmonii między wzrostem zasobów dwutlenku węgla skumulowanych w ekosystemach leśnych, promowaniem wykorzystania odnawialnej energii uzyskiwanej z drewna oraz właściwym użytkowaniem produktów z drewna, jako zamienników surowców uzyskiwanych z zasobów nieodnawialnych:, podaje dalej MŚ.

Dzięki podpisanemu protokołowi istnieje możliwość szybszego zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna oraz handlu. Również rozwój funkcji społecznej ekosystemów leśnych nie pozostanie na drugim planie. Istnieją dużo większe szanse na rozwój świadomej turystyki i promowanie dziedzictwa kulturowego. Pobliskiej społeczności zapewniony będzie również czynny udział na rzecz ekosystemów leśnych.


Autor: Marta KieszkowskaNajnowsze artykuły w tej kategorii

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Środowiska nakazują, aby przed wprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji, poddać je...
Na posiedzeniu połączonych Komisji Senackich w dniu 29 stycznia br., Ministerstwo Gospodarki (MG) w imieniu rządu wniosło do uchwalonej w Sejmie ustawy o...
23 maja opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem...