Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

15.09.2011Co zmieniło się w gospodarowaniu odpadami

Główny cel wprowadzonych zmian był jeden – ograniczenie marnowania surowców, które nadają się jeszcze do przetworzenia.

Coraz bliżej do kolejnej edycji akcji „Sprzątanie Świata - Polska”, która ma się odbyć w terminie 16-18 września 2011. Pojawią się liczne informacje o akcjach sprzątania lasów, cyklu życia statystycznego opakowania, czy rezultatach prowadzonych działań w ramach recyklingu.

Korzystając z okazji warto przypomnieć, jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w 2011r. w ramach ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

 Do wprowadzenia modyfikacji obligowała nas dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady WE z dnia 20 grudnia 1994 dotycząca norm wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i wyznaczony czas realizacji na rok 2014.

Wcześniejsze ustawy powstały jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, to tłumaczy ich niespójność z wymogami prawa unijnego, a co za tym idzie konieczność dostosowania. Projekt ustawy, która weszła w życie w 2011 zakładał wprowadzenie rejestru firm. Ułatwiło to ewidencjonowanie, które z przedsiębiorstw wywiązują się z obowiązku recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, czy też ustalenia ilości powyższych, wywożonych za granicę.

Rejestr prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Po otrzymaniu numeru rejestrowego przedsiębiorcy będą zobowiązani umieszczać go na fakturach związanych z obrotem produktami w opakowaniach.

Przewidziane zostały kary wobec przedsiębiorców, którzy będą wprowadzać na rynek produkty w opakowaniach, a nie zarejestrują się. Maksymalny pułap kary to 500 tyś. zł.

Kolejną ważną zmianą, która została wprowadzona w życie, jest naliczanie opłat za jednorazowe torebki foliowe wydawane w sklepach.

Powierzenie kontroli przestrzegania przepisów zostało przekierowane głównie na ręce marszałków województw.


Autor: Joanna PolitowskaNajnowsze artykuły w tej kategorii

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Środowiska nakazują, aby przed wprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji, poddać je...
Na posiedzeniu połączonych Komisji Senackich w dniu 29 stycznia br., Ministerstwo Gospodarki (MG) w imieniu rządu wniosło do uchwalonej w Sejmie ustawy o...
23 maja opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem...