Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

22.09.2011Starania Polski o współpracę z Unią Europejską w sprawie GMO

Czy UE opowie się za zakazem uprawiania GMO na należących do niej terenach? W ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Polska kieruje swój apel do ministrów państw Unii o właściwe potraktowanie problemu oraz wsparcie i pełną współpracę. 15 Września odbyło się w Brukseli pierwsze w tej sprawie posiedzenie.


Sprawujące nadzór w ramach prezydencji Ministerstwo Środowiska w Polsce jest odpowiedzialne m.in. za prowadzenie prac związanych z GMO w całej Europie. Prace owe są kontynuacją poprzedników sprawujących prezydencję – Belgię i Węgry, którzy równie intensywnie zajmowali się tematem organizmów genetycznie modyfikowanych. Polska dąży do tego, aby każde z państw członkowskich miało możliwość wyboru w sprawie GMO. W takich sposób dany kraj będzie mógł całkowicie zakazać stosowania GMO bądź ograniczyć ich uprawę. Tylko na zasadzie kompromisu jest możliwe znalezienie porozumienia.

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski o apelu Polski:

Problem GMO jest zagadnieniem kluczowym, obejmującym kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Polska Prezydencja podejmuje próbę wypracowania wspólnego stanowiska w Radzie Unii Europejskiej. Dlatego zwracamy się z prośbą o aktywny udział wszystkich krajów w pracach i szukaniu kompromisu. Mam nadzieję na zakończenie pierwszego etapu prac nad nowym rozporządzeniem, które po wejściu w życie umożliwi naszym rządom podejmowanie suwerennych decyzji w kwestii upraw GMO, w zgodzie z prawem UE oraz porozumieniami międzynarodowymi”.

Według podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska wykorzystując czas prezydencji Polska chce przekonać państwa członkowskie do aktywnego działania na rzecz porozumienia w sprawie genetycznie modyfikowanych organizmów. Prace prowadzone w tej kwestii mają jak najbardziej sens zważywszy na to, że należy rozpoznać stanowiska wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. Tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie porozumienia. Proces jest o tyle trudny i długi, że Polska potrzebuje zdobyć opinie każdego z krajów, przekonać go do swoich racji poprzez właściwe uargumentowanie swojego stanowiska, jak również uwzględnić plany przyszłościowe poszczególnych państw oraz ewentualne uwagi dotyczące GMO.

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Środowiska nakazują, aby przed wprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji, poddać je...
Na posiedzeniu połączonych Komisji Senackich w dniu 29 stycznia br., Ministerstwo Gospodarki (MG) w imieniu rządu wniosło do uchwalonej w Sejmie ustawy o...
23 maja opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem...