Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

30.10.2012Nowa ustawa zablokuje rozwój OZE

Eksperci w dziedzinie prawa i finansów, inwestorzy oraz praktycy gospodarczy, zarówno ci, którzy uważają rozwój tej branży za konieczność, jak i jej przeciwnicy, są dziś dość jednomyślni w poglądzie, że wejście w życie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii spowoduje radykalne zahamowanie – co najmniej w perspektywie do roku 2020 – i tak z trudem realizowanego procesu rozwoju energetyki wykorzystującej źródła odnawialne.

Oznacza to, opartą o błędne założenia, rezygnację z realizacji przyjętych planów Rządu w strategiach energetycznych. Konsekwencją tego wyboru będzie wyrzeczenie się na wiele lat korzystania z najbezpieczniejszych strategicznie, ekonomicznie i ekologicznie własnych źródeł energii.
 
Nie możemy do tego dopuścić!

Sytuacja ta skłania środowiska organizacji branżowych, kierowanych nie tylko interesem zrzeszonych przedsiębiorców, ale przede wszystkim poczuciem obywatelskiego obowiązku do przedstawienia swojego stanowiska zawierającego wyniki eksperckiej oceny skutków uchwalenia ustawy zaprezentowanej w dniu 9 października 2012 r. przez Ministerstwo Gospodarki.

Uważamy także, że trzeba poinformować Parlamentarzystów, Członków Rządu, a także opinię publiczną o całkowicie realnej możliwości zagrożenia interesu Państwa – w pierwszej kolejności wskutek utrwalenia na wiele lat opóźnienia innowacyjnego i techno-logicznego w krajowym sektorze energetycznym, a w dalszej kolejności o możliwości wystąpienia potencjalnie bardzo dużych konsekwencji finansowych, prawnych i prestiżowych, dotyczących dziś dokonywanych wyborów.
 
W dalszej kolejności musimy podjęć wspólne wysiłki nad wypracowaniem kierunków dla ustanowienia prawa zapewniającego, w pierwszym rzędzie, ochronę inwestycji już zrealizowanych przed masowymi bankructwami, a w kolejnym, stwarzającego warunki do stabilnego inwestowania w nowe moce wytwórcze.
 
W tym celu ma posłużyć przedmiotowa debata. Do udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i środowiska zainteresowane racjonalnym rozwojem sektora, który, w perspektywie najbliższych lat, może zadecydować o bezpieczeństwie energetycznym kraju.
 
Jesteśmy przekonani, że każdy głos jest ważny. Dlatego zapraszamy i jednocześnie zachęcamy do aktywnego udziału w tej dyskusji poprzez przedstawienie werbalne lub w formie spisanej postulatów, które mogą posłużyć naszym wspólnym działaniom zwierzającym racjonalizacji przyjmowanych w Polsce przepisów. I nie rzecz w tym, że rościmy sobie prawo do narzucania kształtu regulacji ustawowych, ale w tym, aby z argumentami, które prezentujemy, wynikającymi z wieloletniej praktyki gospodarczej, podjęto rzeczową i poważną polemikę.

Mamy nadzieję, że wypracowane i spisane wnioski przedostaną się do polityków najwyższego szczebla i będą miały przełożenie na podejmowane decyzje, które wpłyną na odstąpienie od karmienia nas regulacjami wypracowanymi na fałszywych, spreparowanych i, co najmniej, nierzetelnych założeniach i zaangażują do poprawy projektu ustawy fachowców z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem.
 
Źródło: Polska Izba Gospodarczej Energii Odnawialnej,
Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii
Najnowsze artykuły w tej kategorii

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Środowiska nakazują, aby przed wprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji, poddać je...
Na posiedzeniu połączonych Komisji Senackich w dniu 29 stycznia br., Ministerstwo Gospodarki (MG) w imieniu rządu wniosło do uchwalonej w Sejmie ustawy o...
23 maja opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem...