Wystartowała IV Edycja Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Od Eko-Samorządu do eko-społeczeństwa" - O akcji - eko-samorzadowiec.pl
Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

01.02.2014Wystartowała IV Edycja Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Od Eko-Samorządu do eko-społeczeństwa"

Rozpoczynamy kolejną, IV Edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa:

„Przyjazne miasta na start – STOP zmianom klimatu!”Tematyka: Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych poprzez m.in.:
 • promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku,
 • politykę zdrowotną i ochronę zdrowia w warunkach zmian klimatu,
 • działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzącej do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz benzopirenu,
 • prowadzenie kampanii ogólnopolskiej wykazującej dobre praktyki radzenia sobie z tymi problemami przez liderów w poszczególnych częściach Polski.

W ramach akcji proponujemy szereg działań edukacyjno-informacyjnych takich jak KONKURSY dla:
 
 • młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, polegający na stworzeniu innowacyjnego projektu zagospodarowania przestrzeni zielonych miast marzeń pt. "SPÓJRZ NA SWOJE MIASTO PRZEZ ZIELONE OKULARY"  >> więcej informacji o konkursie

 • studentów architektury - na stworzenie innowacyjnego projektu zagospodarowania przestrzeni zielonych miast marzeń pt. "ZAPROJEKTUJ ZIELONE MIASTO NA START"
  >> więcej informacji o konkursie

 • samorządów i przedsiębiorstw - służący popularyzacji inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju, promowaniu nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych, także w kontekście zmian klimatu z podziałem na dwie podkategorie
  >> więcej o konkursach

   • Podkategoria I – Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom, adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie),

   • Podkategoria II – Promotor Ekologii, adresowana do podmiotów gospodarczych

Proponujemy ciekawe nagrody finansowe, rzeczowe, wyróżnienia, statuetki, certyfikaty.

Na łamach portalu ukażą się felietony ekspertów oraz profesjonalne artykuły prezentujące specjalistyczne porady z dziedziny dotyczącej tematu naszego projektu.

Podsumowaniem przedsięwzięcia będą:
 • uroczysty Kongres "Budujemy Polskę Przyjazną Środowisku i Mieszkańcom", na którym zwycięzcy naszych konkursów będą mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami,

 • 10 odcinków dot. Laureatów Konkursu  „MIASTO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU I MIESZKAŃCOM” przygotowanych i emitowanych na portalu ONET.PL ,

 • objazdowa wystawa fotograficzna: najpiękniejszych miast Przyjaznych Środowisku i Mieszkańcom.
   
Projekt ma charakter ogólnopolski. Kierowany jest do całego społeczeństwa bowiem od jego świadomości zależy przeciwdziałanie zmianom klimatu, działania na rzecz racjonalnego wykorzystywania zasobów, dążenie do redukcji emisji CO2.

Zaprezentujemy wiedzę i doświadczenie specjalistów, praktyków, które pozwolą stworzyć schemat dobrych praktyk, które mogą zostać powielone przez inne podmioty.

Prowadzenia ogólnopolskich kampanii wpływających na zmianę świadomości społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, szkodliwości dla środowiska niewłaściwie zaplanowanej urbanizacji oraz sposobu zapobiegania dalszym zmianom klimatycznych przez każdego z nas.
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie "Europa Nasz Dom"


Najnowsze artykuły w tej kategorii

24 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres „STOP niskiej emisji!”, zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw...
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie "Budujemy Polskę Przyjazną Środowisku i Mieszkańcom - STOP niskiej emisji!", organizowanym w ramach...
Biuro organizacyjne projektu “Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu”realizowanego w ramach IV Edycji akcji "Od eko-samorządu do...