Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

10.11.2015

Lemur po raz drugi wspomaga samorządy

Ruszył nabór do II edycji programu Lemur, mającego na celu zwiększenie wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Samorządy i należące do nich spółki mogą otrzymać zwrot w wysokości nawet 60% inwestycji w ekologiczne obiekty.
10.11.2015

Stanowisko ZPP w sprawie ponoszenia przez powiaty kosztów wynikających z zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.
06.11.2015

Świadome zarządzanie marką kluczem do sukcesu - V Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowa-cyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach cieszył się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród samorządowców. Tegoroczna edycja dotyczyć będzie strategii miasta i regionu, sku-tecznego jej tworzenia, a także wdrażania. Organizatorem Kongresu jest firma Exacto.
23.10.2015

Banery z kampanii wyborczej nie muszą trafić na wysypiska śmieci. Są pomysły na ich recykling

Po każdych wyborach na słupach i ogrodzeniach pozostają tysiące plakatów, mimo że ordynacja wyborcza nakłada na komitety wyborcze obowiązek ich sprzątnięcia. Większość tych wielkich i ciężkich płatów z tworzywa sztucznego po odegraniu swej krótkiej roli trafia na wysypiska śmieci. Są jednak pomysły na ich powtórne wykorzystanie i to z korzyścią dla potrzebujących, np. przez schroniska dla zwierząt.
22.10.2015

Samorządy dostaną wsparcie na energooszczędne budynki

Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. Dziś rusza druga edycja programu. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności.
20.10.2015

Stanowisko ZPP w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zarząd Związku Powiatów Polskich przedstawił w dniu dzisiejszym swoje stanowisko w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
04.07.2015

Miejscy aktywiści na portalu Zmieńmy.to apelują o zatrzymanie chaosu przestrzennego

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym zapobiegnie praktykom rodem z dzikiego zachodu w działaniach deweloperów. Petycję na portalu Zmieńmy.to w sprawie uchwalenia nowego prawa popiera już ponad 1000 aktywistów miejskich i obywateli. Premier Ewa Kopacz nie odniosła się jeszcze do tej inicjatywy.
03.07.2015

Kosiarki rotacyjne

Mechanizacja rolnictwa rozwija się niezwykle szybko. Od tego zależy w końcu, utrzymanie tej gałęzi gospodarki na wysokim poziomie, a jednocześnie coraz bardziej wydajna produkcja rolna. Jednym z przejawów mechanizacji jest wyposażenie gospodarstw rolnych w odpowiednie maszyny do koszenia. Zdecydowanym ułatwieniem w pracy na roli jest posiadanie kosiarki wyposażonej w rozdrabniacz do trawy.
25.06.2015

Startuje konkurs ECO-MIASTO 2015

Rozpoczyna się oficjalne przyjmowanie zgłoszeń do konkursu ECO-MIASTO. W terminie od 18 czerwca do 30 września br. samorządy mogą zgłaszać się do udziału w konkursie, w którym wyłonione zostaną te, które najlepiej realizują politykę zrównoważonego rozwoju. W tym roku miasta mogą zgłaszać się w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami i gospodarka wodna. W ramach projektu ECO-MIASTO organizowane są także seminaria tematyczne.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |