Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

20.10.2015Stanowisko ZPP w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zarząd Związku Powiatów Polskich przedstawił w dniu dzisiejszym swoje stanowisko w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oto jego treść:

Zarząd Związku Powiatów Polskich zwraca się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany art. 132 ust. 3 oraz 133 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z powołanymi przepisami nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. Powołaną zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku zlecania przez świadczeniodawcę podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W praktyce powołane przepisy stwarzają poważne trudności dla świadczeniodawców, związane z obsadą dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która stanowi przedłużenie podstawowej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy zwłaszcza pediatrów, których brak odnotowywany jest we wszystkich województwach.


Obecnie dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie z jednej strony obowiązujące przepisy prawa jaki i zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia wymuszają na świadczeniodawcach poprawę standardów opieki lekarskiej a z drugiej ograniczają możliwość zatrudniania lekarzy, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy.

Pragniemy podkreślić, że sygnalizowana zmiana jest pilna i wyczekiwana przez większość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiaty.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich

Ludwik Węgrzyn

Najnowsze artykuły w tej kategorii

Ruszył nabór do II edycji programu Lemur, mającego na celu zwiększenie wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Samorządy i...
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu...
W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowa-cyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach...