Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

10.11.2015Lemur po raz drugi wspomaga samorządy

Ruszył nabór do II edycji programu Lemur, mającego na celu zwiększenie wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Samorządy i należące do nich spółki mogą otrzymać zwrot w wysokości nawet 60% inwestycji w ekologiczne obiekty.

Program Lemur ma w zamyśle wspierać działania związane z zapisami unijnej Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przewiduje ona, że po 31 grudnia 2018 r. nowe obiekty, zajmowane przez władze publiczne oraz do nich należące, będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. W ramach pierwszej edycji programu, do której nabór wniosków zakończono z końcem 2014 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy dofinansowania 21 przedsięwzięć. Ich całkowity koszt przekroczył 125 mln zł. Zatwierdzono również 8 kolejnych projektów na łączną kwotę 17,4 mln zł. Wśród zgłaszanych inwestycji przeważają szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów i szpitale. W II edycji, w której wnioski będą zbierane do końca 2016 roku, poszerzono grono potencjalnych beneficjentów.

Zasady drugiego Lemura
Program Lemur II jest adresowany przede wszystkim do podmiotów sektora finansów publicznych. O środki mogą ubiegać się samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji. Potencjalnymi beneficjentami są również jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, parki narodowe, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne.

W ramach drugiego naboru programu Lemur Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Można je przeznaczyć na inwestycje, których koszt kwalifikowany przekracza 1 mln zł. Pożyczka wynosi do 1200 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku i może zostać częściowo umorzona po potwierdzeniu uzyskania zakładanych parametrów eksploatacyjnych budynku. W przypadku uzyskania przez obiekty najwyższej klasy energooszczędności, przewiduje się umorzenie do 60 proc. kwoty pożyczki, przy klasie B – do 40 proc., w przypadku klasy C – do 20 proc. – Klasa energetyczna budynku wyznaczana jest w oparciu o wskaźnik zintegrowanej oceny energetycznej budynku. Pod uwagę bierze się zapotrzebowanie energetyczne obiektu na ogrzewanie, podgrzewanie wody, chłodzenie i oświetlenie – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia w firmie TRILUX Polska, realizującej kompleksowe wdrożenia energooszczędnych systemów oświetleniowych.

Ekologiczne rozwiązania, ekologiczne korzyści
Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. - Oświetlenie jest obok ogrzewania jednym z czynników odpowiadających za największy odsetek kosztów energetycznych funkcjonowania obiektów komercyjnych i budynków użyteczności publicznej – mówi Maciej Gronert. – W powstających dziś inwestycjach, szczególnie tam, gdzie znaczenie mają względy ekologiczne, wykorzystuje się niemal wyłącznie oświetlenie LED. Jest ono dużo bardziej trwałe i wydajne niż rozwiązania konwencjonalne. Przy zastosowaniu automatycznych systemów zarządzania oświetleniem, pozwalających optymalnie dostosować pracę lamp do potrzeb pomieszczenia, uzyskane dzięki nim oszczędności sięgają nawet 50-60% -mówi projektant oświetlenia TRILUX Polska. Budynki o klasie energooszczędności A często wykorzystują również odnawialne źródła energii: minielektrownie wiatrowe, panele fotowoltaiczne czy energię geotermalną. Powszechne jest również wykorzystanie pomp ciepła i rozwiązań technologicznych pozwalających uzyskać dobre parametry w zakresie izolacji termicznej. Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, że realizacja programu i zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej tego typu rozwiązań, doprowadzi do rocznej oszczędności na poziomie 23 tys. MWh energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla o 4,6 tys. ton.

Informacja prasowa
Najnowsze artykuły w tej kategorii

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu...
W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowa-cyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach...
Po każdych wyborach na słupach i ogrodzeniach pozostają tysiące plakatów, mimo że ordynacja wyborcza nakłada na komitety wyborcze obowiązek ich...