Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

Administracja

21.05.2015

Nie składaj broni, złóż petycję…przez Internet

„Nie składaj broni, złóż petycję” - to jedno z haseł kampanii edukacyjnej promującej prawo do petycji, która została wczoraj zainaugurowana w Senacie. Kampania popularyzuje ustawę o petycjach, dzięki której od 6 września będziemy mogli składać petycję przez Internet. Napisanie petycji drogą elektroniczną umożliwia koalicjant kampanii, jedyny w Polsce portal dostosowany do nowego prawa – Zmieńmy.to.
23.09.2014

Urzędnicy chronią dostępu do informacji, obywatele nie wiedzą, do czego mają prawo

Im wyższy szczebel administracji, tym trudniej obywatelom dotrzeć do informacji publicznych, do których dostęp gwarantują im przepisy polskiego prawa. Nie najgorzej "wyciąganie" informacji wygląda w samorządach gminnych, gorzej na szczeblu wojewódzkim, a najgorzej w administracji rządowej. To pierwsze wnioski, jakie płyną z kompleksowego badania (pod względem merytorycznym, jak również zasięgu instytucjonalnego i terytorialnego) dotyczącego weryfikacji praktycznej realizacji obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej.
29.05.2014

Ile miast powiatowych na południu Polski wysyła SMS-y z ostrzeżeniami do mieszkańców?

Tylko 60 spośród 123 miast powiatowych 6 województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego wysyła powiadomienia SMS do mieszkańców. Oznacza to, że wciąż ponad połowa z nich nie wykorzystuje krótkich wiadomości tekstowych do ostrzegania o nagłych zdarzeniach takich jak burze, nawałnice, podtopienia, powodzie.
23.08.2013

Tłumacz języka migowego on-line już w ponad 70 urzędach w Polsce

System Komunikacji Niewerbalnej® (SKN) oparty na wideotechnologii Cisco znosi bariery i ograniczenia w komunikowaniu się z osobami z wadą słuchu już w ponad 70 instytucjach użyteczności publicznej.
02.08.2013

Partycypacja działa! Wspólne podejmowanie decyzji to korzyść dla mieszkańców, samorządów i urzędników

Nowe inwestycje, modernizacja dzielnicy, likwidacja szkoły, rozbudowa atrakcji turystycznych, załatanie dziur w drodze... Każda decyzja samorządów i urzędników może wywołać dyskusje wśród osób, na które będzie miała wpływ. Mieszkańcy gminy czy powiatu coraz częściej chcą mieć wpływ na zagospodarowanie swojej okolicy, na proponowane przez miasto usługi i zmiany. Wspieranie uczestnictwa obywateli we władzy pozwala wykorzystać potencjał, jaki tkwi w lokalnej społeczności, rozsądniej wydawać pieniądze i skuteczniej planować działania na kolejne lata.
25.06.2013

Powiadomienia SMS – tylko 10 proc. gmin w Polsce z tego korzysta

SMS-y są wciąż stosunkowo rzadko wykorzystywanym przez urzędy w Polsce medium do kontaktu z mieszkańcami. Ponad 78% ogółu respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2012” zadeklarowało, że w ubiegłym roku nie otrzymało żadnego SMS-a z informacją od instytucji publicznej. Tymczasem powiadomienia SMS to dużo szybszy i skuteczniejszy sposób przekazywania mieszkańcom niż za pośrednictwem strony internetowej lub lokalnych mediów.
10.04.2013

Urzędnik na podglądzie

Śledzenie odwiedzanych stron internetowych, bilingów telefonicznych, czy służbowej poczty elektronicznej – samorządy przyznają, że kontrolują swoich urzędników. Niekiedy ich pracę rejestrują kamery.
27.02.2013

Geoserwisy dla administracji publicznej

Ruszył nowy portal GEOSERWISY.PL skierowany do pracowników administracji publicznej. Jego głównym celem będzie promowanie możliwości wykorzystania w pracy urzędów produktów informacyjnych opracowywanych na podstawie wyników analizy obrazów satelitarnych oraz danych z pomiarów naziemnych.
02.01.2013

Długie weekendy

W 2013 r. będzie osiem okazji, by móc cieszyć się dłuższym weekendem. Cztery z nich wymagają wzięcia dodatkowych dni wolnych, za co w zamian można liczyć nawet na 9 dni wypoczynku. Do takiego wymiaru można zwiększyć majówkę oraz święta Bożego Narodzenia.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |