Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

Artykuły

29.05.2017

7 sposobów, żeby obniżyć rachunki za prąd

Koszty energii to dla większości domów jedna z najdroższych pozycji w domowych budżecie. Prąd jest dość drogi, a jeśli na dodatek ogrzewanie w budynku też jest na prąd, rachunki mogą być kosmiczne. Na szczęście są sposoby, że je zmniejszyć i to całkiem odczuwalnie dla kieszeni!
31.03.2017

Wiadomości z kraju i ze świata - co najbardziej interesuje Polaków

Polaków bardzo interesują wiadomości dotyczące rządów PiS. Krytyka Bartłomieja Misiewicza, kontrowersyjna ustawa Jana Szyszko czy decyzje Antoniego Macierewicza są głównym tematem rozmów politycznych. Polaków interesują też wiadomości ze świata, szczególnie przejmujące są spotkania na szczycie, sprawy dotyczące Unii Europejskiej oraz zamachy terrorystyczne.
21.04.2016

Proekologiczna gmina, czyli jak wspólnie możemy pomóc środowisku

Gminy mogą wyraźnie wpływać na redukcję zanieczyszczeń, organizując np. selektywne zbiórki śmieci, promując rozwiązania bioenergetyczne i budując biologiczne oczyszczalnie ścieków. W wymiarze indywidualnym mieszkańcy gmin mogą korzystać z alternatywnych źródeł energii do ogrzewania domów i napędzania pojazdów.
03.07.2015

Kosiarki rotacyjne

Mechanizacja rolnictwa rozwija się niezwykle szybko. Od tego zależy w końcu, utrzymanie tej gałęzi gospodarki na wysokim poziomie, a jednocześnie coraz bardziej wydajna produkcja rolna. Jednym z przejawów mechanizacji jest wyposażenie gospodarstw rolnych w odpowiednie maszyny do koszenia. Zdecydowanym ułatwieniem w pracy na roli jest posiadanie kosiarki wyposażonej w rozdrabniacz do trawy.
27.05.2015

Czy elektrownie wodne będą płacić za wodę?

Podczas prac Stałego Komitetu Rady Ministrów nad opublikowanym 30 grudnia 2014 r. projektem ustawy Prawo wodne zostały ogłoszone aż cztery nowe wersje tekstu ustawy. Pomimo tego, że w trakcie konsultacji społecznych branża hydroenergetyczna bardzo silnie akcentowała sprzeciw wobec wprowadzenia opłat za wodę wykorzystywaną przez elektrownie wodne, w nowych wersjach projektu nie zrezygnowano z tego zapisu. Kwestia opłat pozostaje także rozbieżnością pomiędzy ministerstwami Środowiska i Skarbu Państwa.
25.05.2015

Jak skutecznie zapobiegać podtopieniom gruntów?

Powodzie należą do najczęściej występujących w Polsce klęsk żywiołowych. Generują straty jeszcze na długo po ustąpieniu wody. Problematyczne są jednak nie tylko poważne stany klęski żywiołowej, ale i lokalne podtopienia, występujące z przyczyn innych niż powódź. Jak im zapobiegać i co robić w razie ich wystąpienia?
23.02.2015

Działalność uzdrowisk zagraża naturze. Eksperci ostrzegają [RAPORT]

Działalność części uzdrowisk – wbrew ich nazwie – zagraża naturze. Wytwarzane po zabiegach ścieki, błędnie traktowane jak komunalne lub bytowe, trafiają do środowiska. Tymczasem eksperci są pewni, że siarczany i chlorki pochodzące z zakładów leczniczych to ścieki przemysłowe, które nieodpowiednio odprowadzane niszczą kanalizację i degradują środowisko, czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
15.01.2015

Popyt na ciepło

Zapotrzebowanie na energię cieplną w Polsce rośnie z roku na rok. Przewiduje się, że do 2030 wzrost wyniesie około 21%*. Aby ograniczyć ten wzrost niezbędne są dalsze inwestycje samorządowe w działania termomodernizacyjne zarówno budynków komunalnych, jak i w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak nie bez znaczenia są także nawyki Polaków związane z korzystaniem z ciepła.
11.12.2014

Dlaczego porządkujemy gospodarkę wodną?

Ministerstwo Środowiska planuje wprowadzenie daleko idących zmian w sposobie zarządzania zasobami wody w Polsce, aby uporządkować i usprawnić polską gospodarkę wodną. Nowy system będzie tworzony zgodnie z zasadą „jedna rzeka, jeden gospodarz”.
Autor: Piotr Kołaczek Więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |