Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

21.01.2013

Nasze kieszonkowe - Fundusze Sołeckie i Osiedlowe w gminie Krzeszowice

– Ludzie sami wiedzą najlepiej, czego im potrzeba i na co chcą wydać pieniądze – mówi Jan Bereza, sekretarz gminy Krzeszowice. Właśnie tu, w podkrakowskich Krzeszowicach władze postanowiły w jak największym stopniu przekazać decyzje o budżecie w dół, pozostając niejako wykonawcą woli obywateli.
15.01.2013

ANALIZA MAC. Najmniejsze gminy są za słabe

Najmniejsze gminy nie mają wystarczającego potencjału kadrowego, aby realizować zadania nałożone na samorządy - wynika z analizy resortu cyfryzacji.
15.01.2013

Kalendarz promujący "Nieodkryte piękno Przedgórza"

W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na turystykę na obszarach wiejskich, mniej zatłoczonych turystycznie, gdzie wypoczynek może być połączony ze zwiedzaniem miejsc historycznie i przyrodniczo cennych. Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowało i wydało kalendarze na rok 2013 pt. "Nieodkryte piękno Przedgórza", promujące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).
14.01.2013

Nie żyje prof. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządowej

Nie żyje prof. Michał Kulesza – prawnik, specjalista z zakresu administracji, współtwórca reformy samorządowej z 1990 roku, doradca prezydenta ds. samorządu. Miał 65 lat.
08.01.2013

Żłobki do raportu

Do 15 stycznia gminy powinny przekazać wojewodom sprawozdanie z realizacji tzw. ustawy żłobkowej. Muszą wykazać m.in. ile dzieci uczęszcza do żłobka, a dla ilu wciąż brakuje miejsc.
02.01.2013

Długie weekendy

W 2013 r. będzie osiem okazji, by móc cieszyć się dłuższym weekendem. Cztery z nich wymagają wzięcia dodatkowych dni wolnych, za co w zamian można liczyć nawet na 9 dni wypoczynku. Do takiego wymiaru można zwiększyć majówkę oraz święta Bożego Narodzenia.
13.12.2012

Sukces z dobrą energią!

Gmina Bielsko-Biała po raz kolejny została nagrodzona za działania w obszarze efektywności energetycznej. Uroczysta gala konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2012” odbyła się w Senacie RP w Warszawie. Bielsko-Białą uhonorowano II nagrodą i tytułem finalisty w dziedzinie „Lokalna gospodarka energetyczna”.
11.12.2012

Bezpieczeństwo danych – wyzwanie dla instytucji samorządowych

Rozwój nowych technologii i postęp informatyzacji społeczeństwa spowodował, że ilość elektronicznych danych systematycznie rośnie – tak samo instytucje tradycyjnie gromadzące dane osobowe podążają za tym trendem i digitalizują swoje zbiory. Wraz z rozwojem cyfryzacji, wzrasta ryzyko utraty danych, w tym także danych wrażliwych i poufnych, tak jak dane osobowe. Konsekwencje ich utraty mogą być przykre zarówno dla pojedynczych osób, jak i administratorów danych, ponieważ informacje takie są objęte specjalną ochroną prawną.
04.12.2012

GeoPanel już dostępny!

Z dniem 3 grudnia 2012r. udostępniona została aplikacja GeoPanel (www.GeoPanel.eu). GeoPanel przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wykorzystaniem rozwiązań geoinformacyjnych wspierających podejmowanie decyzji i zarządzanie przestrzenią, szczególnie w obszarze planowania przestrzennego oraz zarządzania środowiskiem.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |