Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

30.10.2012

Telekonferencja MAC z wojewodami: zima i nie tylko

Przygotowanie do usuwania szkód spowodowanych mrozami i opadami śniegu było w poniedziałek jednym z tematów wideokonferencji ministra Michała Boniego i sekretarza stanu w MAC Włodzimierza Karpińskiego z wojewodami.
25.10.2012

Inwestycje związków międzygminnych pod lupą NIK

Niewłaściwe przygotowanie organizacyjne i nierzetelną realizację wielomilionowych inwestycji zarzuca NIK związkom międzygminnym. Pod lupę Najwyższa Izba Kontroli wzięła 6 związków międzygminnych z terenu województw: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego, realizujących jedne z największych inwestycji z udziałem środków publicznych.
19.10.2012

NIK o finansowaniu sportu przez samorządy

Niejasne zasady finansowania sportu i zlecania zadań klubom sportowym przez gminy, niezgodne z prawem dotowanie sportu wyczynowego, brak należytego nadzoru nad pieniędzmi wydawanymi przez kluby - to tylko niektóre z szeregu zastrzeżeń zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat finansowego wsparcia kultury fizycznej i sportu, jakiego udzielają samorządy.
19.10.2012

Prywatny numer służbowy

Nie ma obowiązku udostepniania numerów służbowych komórek urzędników - uważa Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
19.10.2012

Kasa z łupków dla gmin

Nawet 86 mln zł corocznych wpływów z opłaty eksploatacyjnej dla gmin przewiduje w optymistycznym scenariuszu wydobycia gazu łupkowego na poziomie 6 mld m. sześć. Ministerstwo Środowiska. Zarobić mają też powiaty i województwa.
10.10.2012

Właściciele nie mogą doczekać się od gmin odszkodowań za działki przejęte pod drogi

Właściciele gruntów wywłaszczonych pod budowę dróg często mają problem z uzyskaniem odszkodowania z tego tytułu. Bywa, że gminy zwlekają z wypłatami tłumacząc się brakiem środków.
10.10.2012

Polskie miasta inwestują w inteligentne rozwiązania transportowe. Łódź liderem

Polskie miasta zaczynają być innowacyjne – twierdzi prezes Krajowej Izby Gospodarczej. To dzięki inteligentnym systemom transportowym, które pozwalają na takie zaprojektowanie przestrzeni publicznej, by zminimalizować problemy telekomunikacyjne. Na razie na takie rozwiązania zdecydowało się kilka dużych miast, m.in. Łódź i Katowice
10.10.2012

Mobilna Gmina na platformie GeoPanel

Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Cartomatic podpisały umowę o wspólnym rozwijaniu projektu GeoPanel. Na mocy przyjętych postanowień aplikacja Mobilna Gmina z końcem bieżącego roku przestanie być dystrybuowana przez Cartomatic i stanie się komponentem funkcjonalnym platformy GeoPanel.
05.10.2012

Intel i Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” podejmują wspólne działania na rzecz integracji cyfrowej dorosłych

Intel Technology Poland oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w ramach inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |