Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

12.06.2012

Erasmus dla samorządowców

Komisja Europejska, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i we współpracy z Komitetem Regionów zainicjowała działanie przygotowawcze pt. "Program Erasmus dla wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych" z myślą o poszerzeniu wiedzy i znajomości polityki spójności UE wśród europejskich, demokratycznie wybranych przedstawicieli poprzez szkolenia ad hoc i transnarodowe działania edukacyjne.
12.06.2012

Nauczyciele bez pieniędzy

Z subwencji oświatowych wypłacane są m.in. pensje dla nauczycieli. Zdarza się, że ci nie dostają pieniędzy, ponieważ lokalna władza przeznacza te środki na inne cele.
06.06.2012

Ostatnia dzwonek na lekcję z recyklingu i ekorozwoju!

W ramach prowadzonych przez Fundację Promocji Gmin Polskich nieodpłatnych szkoleń internetowych dla pracowników jednostek samorządowych rozpoczyna się ostatnia sesja szkoleń internetowych w ramach projektu edukacyjnego „Gminny Lider Recyklingu”, poświęconego selektywnej gospodarce odpadami w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
04.06.2012

Eksperci od odpadów dostępni dla gmin

Specjalnie powołany zespół ekspertów wyjaśnia przedstawicielom samorządów kwestie dotyczące organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ministerstwo Środowiska kontynuuje akcję merytorycznego wsparcia gmin we wdrażaniu tzw. „rewolucji śmieciowej”.
04.06.2012

Nowe zasady postępowania z odpadami

29 maja do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy określający zasady postępowania z odpadami. Nowe przepisy wdrażają unijne wymogi do polskiego prawa oraz mają zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi, a także środowiska.
04.06.2012

Większy procent za staż pracy

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikom samorządowym po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a następnie wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy - przypomina wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Wilamowska.
04.06.2012

Samorządy zdecydują o Karcie

Samorządy mają wybrać, które spośród zgłaszanych postulatów zmian w Karcie Nauczyciela uważają za możliwe do szybkiego wprowadzenia. Które według Państwa powinny znaleźć się na liście przekazanej rządowi?
18.05.2012

Ekologiczne odszkodowania dla gmin

Kilkaset mln zł rocznie chciałyby otrzymywać łącznie z budżetu państwa polskie gminy w formie subwencji ekologicznej. Miałaby to być rekompensata za to, że mają utrudniony rozwój gospodarczy, bo posiadają na swoim terenie obszary chronione.
17.05.2012

NIK o utrzymaniu zieleni

Zaniedbana i zaśmiecona zieleń przy drogach oraz torach kolejowych psuje wizerunek województwa mazowieckiego. Nie lepiej jest w parkach, przy skwerach i placach zabaw położonych poza centrami miejscowości. Okazuje się, że zachowanie estetyki w przestrzeni publicznej zależy bardziej od chęci niż nakładów finansowych. W wielu gminach tuż po kontroli NIK podjęto intensywne prace porządkowe.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |