Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

29.02.2012

Ostatnie dni rekrutacji na XV Akademię Letnią „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”

Już tylko do 7 marca można aplikować o udział w bezpłatnym dwustopniowym szkoleniu on-line. Jego 28 najlepszych absolwentów w lipcu weźmie udział w trzytygodniowej Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Czy warto? Odpowiadają absolwenci ubiegłorocznej edycji.
22.02.2012

Dobre praktyki godne naśladowania

Samorządowy informator SMS, inkubator organizacji społecznych, płatności kartą w starostwie – to niektóre z przykładów dobrych praktyk stosowanych w JST, jakie znalazły się w raporcie MAiC. Ministerstwo administracji opublikowało na swojej stronie raport zawierający najlepsze dobre praktyki, wybrane spośród ponad 300 usprawnień
15.02.2012

Konkurs „Gminny Lider Recyklingu” – zgłoś przykład dobrej praktyki

Wszystkie samorządy gminne, które mogą pochwalić się dokonaniami na polu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk do Konkursu „Gminny Lider Recyklingu”, organizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich
08.02.2012

Klimatyczna inicjatywa polskich powiatów

113 polskich powiatów chce aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu i rozumie potrzebę adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych. Teraz mogą podpisać polską deklaracja „Dobry Klimat dla Powiatów” zainspirowaną brytyjską Deklaracją Nottingham o zmianach klimatu i Międzynarodowym Porozumieniem Burmistrzów na rzecz Ochrony Klimatu.
07.02.2012

Druga edycja szkoleń odpadowych

Z początkiem lutego wystartowała druga edycja szkoleń internetowych „Gmina dla Recyklingu”. Wszystkich zainteresowanych pracowników jednostek administracji publicznej zapraszamy do skorzystania z możliwości uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach on-line.
07.02.2012

Ruszyła czwarta edycja szkoleń z ochrony środowiska on-line!

Zapraszamy pracowników jednostek administracji publicznej, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowania zrównoważonego rozwoju lokalnego do uczestniczenia w nieodpłatnych szkoleniach e-learningowych. Dziś rozpoczęła się czwarta edycja szkoleń „Ekorozwój w Gminie”, poświęconych kompleksowym aspektom ochrony środowiska i realizacji lokalnej polityki ekologicznej z wykorzystaniem instrumentu partnerstwa międzysektorowego.
18.01.2012

Darmowa podwózka do szkoły

Transport do szkół najmłodszych dzieci ma być bezpłatny, nawet gdy odległość od ich domów jest mniejsza niż trzy kilometry. MEN chce tak doprecyzować przepisy o dowożeniu uczniów, by gminy nie musiały tłumaczyć się z tego RIO.
17.01.2012

Przetestuj się z ekorozwoju

Rozpoczęła się sesja testów e-learningowych w ramach szkoleń „Ekorozwój w gminie”, organizowanych na platformie szkoleniowej www.ekorozwoj.ews21.pl
12.01.2012

Terminy, o których muszą pamiętać samorządowcy

22 stycznia mija termin złożenia sprawozdań budżetowych za grudzień 2011 roku.Do 17 lutego gminy powinny przekazać do RIO sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. To tylko wybrane terminy związane ze sprawozdawczością JST. Publikujemy wszystkie z I kwartału 2012 r.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |