Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

10.11.2011

Rozwój po miejsku

W projektowanej ustawie o polityce rozwoju powinny znaleźć się przepisy dotyczące lokalnych strategii rozwoju i lokalnych programów operacyjnych – uważa Związek Miast Polskich.
09.11.2011

Gminy z obowiązkowym przetargiem

Za niezorganizowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych gminie grozi kara od 10 do 50 tys. zł – przypomina ministerstwo środowiska. Resort dopuszcza jednak sytuację, w której wójt może zlecić usługę w trybie zamówienia z wolnej ręki.
04.11.2011

Wymagania techniczne dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu sporządzane będą w formacie XML, a dzienniki urzędowe wydawane w PDF i opatrzone podpisem elektronicznym - przewiduje projekt rozporządzenia.
21.10.2011

Śmieciowa rewolucja namiesza na rynku

Zmiana prawa pozytywnie przełoży się na wyniki firm recyklingowych. Czeka je jednak konsolidacja. Za ponad dwa miesiące wejdzie w życie tzw. ustawa śmieciowa, czyli nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje ona m.in. przejęcie przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami.
18.10.2011

Urzędnik samorządowy jest zazwyczaj uprzejmą kobietą

Polski urzędnik administracji samorządowej jest miły, uprzejmy, posiada odpowiednią wiedzę i wykształcenie. Ponadto, chętnie udziela pomocy i jest kobietą. Tak wynika z diagnozy sprawności państwa przygotowanej przez grupę zadaniową, która pracowała nad projektem strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”.
14.10.2011

Łódź może zostać Europejską Zieloną Stolicą!

Co zrobić, by trzecie co do wielkości miasto w Polsce uzyskało ten tytuł do 2020 roku, pokazuje raport, który właśnie trafił do rąk decydentów i interesariuszy w Łodzi. Głównym wyzwaniem dla Łodzi jest odbudowa, rehabilitacja i rewitalizacja zabytkowej części centrum miasta oraz podniesienie standardów zrównoważonego rozwoju tak, aby Łódź mogła konkurować z innymi miastami Polski i Europy.
13.10.2011

Parkowa oaza przyrody

Ponad 5000 starych drzew, głównie klonów, lip, jesionów, kasztanowców, jaworów i sosen, porasta liczący około 85 ha inowrocławski Park Solankowy. Z gatunków bardziej osobliwych podziwiać możemy oliwnika wąskolistnego oraz wierzbę nadmorską.
12.10.2011

Akademia dla sekretarzy i skarbników

15 listopada MSWiA rozpocznie kolejny nabór do Akademii Liderów Samorządowych. III edycja bezpłatnych studiów podyplomowych skierowana jest wyłącznie do sekretarzy i skarbników. Na słuchaczy czeka 160 miejsc.
12.10.2011

Żłobki pod lupę

Do 20 października gminy mają czas na złożenie pierwszego sprawozdania z realizacji tzw. ustawy żłobkowej. Muszą wykazać m.in. ile dzieci czeka na miejsce w żłobku. Taki obowiązek nałożyło na nie rozporządzenie ministra pracy w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |