Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

07.09.2011

Nowy rok szkolny – nowe zasady

Rozpoczęty właśnie rok szkolny przyniesie w polskich szkołach wiele zmian. Niektóre z nich nakładają nowe obowiązki na samorządy.
Autor: Paweł Jędrzejczak Więcej
07.09.2011

Gminy niechętnie umarzają podatkowe długi

Jak podaje „Rzeczpospolita”, w pierwszym półroczu 2011 roku kwota umorzonych przez samorządy podatkowych zaległości była najmniejsza od pięciu lat. Umorzenia wyniosły blisko 87 mln zł. To o 4 mln mniej niż w okresie styczeń-czerwiec roku ubiegłego i aż o ponad 30 mln mniej niż w...
Autor: Paweł Jędrzejczak Więcej
06.09.2011

EMAS - Krajowy system ekozarządzania i audytu

Wzrost znaczenia ochrony środowiska w gospodarce jest wynikiem coraz wyższej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Świadomość ta przekłada się na presję wywieraną na podmioty gospodarcze i organy administracji. Społeczeństwo wymaga od przedsiębiorców stosowania praktyk...
Autor: Małgorzata Kąkol Więcej
06.09.2011

Nowela ustawy o ochronie przyrody

Parki narodowe będą prowadzić samodzielną gospodarkę finansową, a ich przychodami będą dotacje oraz fundusze pochodzące z opłat za wstęp czy za prowadzenie działalności edukacyjnej – zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa o lasach. Za przyjęciem noweli głosowało 343 posłów,...
Autor: Małgorzata Kąkol Więcej
05.09.2011

Europejski Rok Wolontariatu

W dniach 1-4 wrzesień w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu w Warszawie otwarto pawilon, w którym organizacje pozarządowe mają szansę aby zaprezentować swoją działalność. W planach znajduje się   wiele konkursów, dyskusji, wystaw. W pawilonie przez ponad 2 tygodnie, zaprezentują...
Autor: rosiczka Więcej
01.09.2011

Nauczyciele zbyt kosztowni dla gmin?

Wydawanie przez gminy większości subwencji oświatowej na pensje dla nauczycieli sprawia, że w lokalnych budżetach brakuje pieniędzy na zaspokajanie innych zadań edukacyjnych. W tym roku państwo przekaże gminom na cele oświatowe łącznie blisko 37 mld złotych (o ponad 10 mld zł...
Autor: Paweł Jędrzejczak Więcej
01.09.2011

Gminy będą kontrolować odpady

GPS w każdej śmieciarce? To możliwe. Ministerstwo Środowiska przygotowuje rozporządzenie, w którym określi szczegółowe wymagania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dokument znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych i...
Autor: Paweł Jędrzejczak Więcej
31.08.2011

Ekologiczna resocjalizacja

W ciągu najbliższych czterech lat, 30 skazanych odbywających karę w warszawskich więzieniach sprzątać będzie lasy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Narodowych. Porozumienie w tej sprawie zawarte zostało 18 sierpnia br., przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Dyrekcję...
Autor: Małgorzata Kąkol Więcej
30.08.2011

„Szkolna wyprawka”

„Szkolna wyprawka” - taki tytuł posiada program rządowy, którego zamierzeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych za pośrednictwem dofinansowania zakupu podręczników. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie rozpoczynający naukę w trzeciej klasie gimnazjów, u...
Autor: Natalia Karwat Więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |