Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

20.07.2011

Prezydent podpisał ustawę śmieciową

Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył podpis pod nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy wejdą w życie po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy. Dzięki nowym przepisom całkowicie zmieni się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Po...
Autor: Eryk Rutkowski Więcej
20.07.2011

Stadion Narodowy otwarty dla zwiedzających

24 lipca jest pierwszym dniem, kiedy można zobaczyć dotychczasowe efekty prac na   Stadionie Narodowym. Zwiedzać będzie można od godz. 10.00 korzystając z wejścia z ul. Wybrzeże Szczecińskie, na wysokości przejścia dla pieszych przy moście Poniatowskiego. Sama idea, jak to zazwyczaj...
Autor: Joanna Politowska Więcej
19.07.2011

Zakład utylizacji opon w Kadłubii

Jeszcze nie powstał, a już budzi duże kontrowersje - zakład utylizacji opon w Kadłubii. Ponieważ ma powstać 300 metrów od najbliższych domów, mieszkańcy nie zgadzają się na inwestycję. Zdaniem wiceburmistrza Żar- Patryka Falińskiego- to bardzo trudna sprawa do rozstrzygnięcia....
Autor: rosiczka Więcej
19.07.2011

Współpraca w ramach Unii Europejskiej głównym tematem spotkania ministrów edukacji narodowej Polski i Danii

4 lipca w Ministerstw Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie ministrów edukacji Polski i Danii, którego głównym tematem była współpraca polsko-duńska oraz współpraca w ramach Unii Europejskiej. Ministrowie Katarzyna Hall oraz Troels Lund Paulsen podsumowali dotychczasowe działania,...
Autor: rosiczka Więcej
18.07.2011

Wybory sołtysa roku

W okresie lipiec – wrzesień 2011 roku odbędzie się konkurs „Sołtys Roku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2011”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Sołtysów. Celem wyborów jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu woj. kujawsko – pomorskiego, którzy podejmują...
Autor: Agata Mrowiec Więcej
18.07.2011

Miasta inwestują w promocję

Podsumowanie roku 2010 wykazało, że o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosły wydatki gmin, powiatów, województw, miast na promocję. Obecny rok nie zapowiada utrzymania tej tendencji. Przyczyną spadku mogą być niższe wpływy do jednostek samorządowych. Wyjątek stanowią miasta,...
Autor: Joanna Politowska Więcej
14.07.2011

Nowa ustawa o ochronie zwierząt

„Koalicja dla Zwierząt” przygotowała  obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W poniedziałek trafił on do Sejmu. Projekt reguluje wiele szczegółowych kwestii dotąd nieznajdujących odniesienia w przepisach. Wprowadza m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchu,...
Autor: Agata Mrowiec Więcej
14.07.2011

Śluby w plenerze?

MSWiA chce ułatwić zawieranie małżeństw poza siedzibą urzędów stanu cywilnego. Prowadzone są prace nad zmianą ustawy o aktach stanu cywilnego. Dotychczas decyzja o   ślubie w plenerze za każdym razem należała do kierownika USC, „który oceniał, czy w danej sprawie zachodzą...
Autor: Agata Mrowiec Więcej
14.07.2011

Kreślenie granic

Od przyszłego roku 14 gmin i miast zmieni swoje granice. MSWiA nie zgodziło się na rozszerzenie obszaru sześciu samorządów. Po raz trzeci negatywnie zaopiniowano wniosek Rzeszowa.    W przygotowanym rozporządzeniu w sprawie zmiany granic niektórych gmin MSWiA pozytywnie zaopiniowało...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |