Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

18.04.2011

Ogólnopolska baza studentów

Reforma szkolnictwa wyższego wymaga od uczelni prowadzenia elektronicznych rejestrów studentów. Mają się w nich znaleźć dane osobowe studenta, informacje o wykorzystanych przez niego punktach ETCS, o kierunkach studiów, na które został przyjęty, czy o przyznanej mu pomocy materialnej....
Autor: Anna Jarosz Więcej
18.04.2011

Auto - zmiany

Dziś, żeby zarejestrować auto trzeba udać się do starosty właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Po wprowadzeniu zmian zaproponowanych przez MSWiA, aby zarejestrować samochód lub uzyskać prawo jazdy, będzie można udać się do dowolnego starosty na terenie całego...
Autor: Helena Hashem Więcej
18.04.2011

Stan dróg wg NIK

Większość kierowców chętnie podpisałaby się pod stwierdzeniem, że drogi w Polsce są złe. Nie jest więc zaskoczeniem wynik kontroli NIK. Wykazała ona, że samorządy mają poważne problemy z utrzymaniem dobrego stanu dróg. Najwyższa Izba Kontroli zbadała 120 odcinków dróg, na...
Autor: Magdalena Pisarek Więcej
15.04.2011

Prezenty dla wójta pod kontrolą

Minister Julia Pitera chce karać szefów gmin za nieinformowanie o drogich prezentach. Jej zdaniem prowadzeniem tzw. rejestru korzyści i jego kontrolą powinno zająć się CBA.
13.04.2011

Wiosenne porządki w gminie lub grzywna

Nieutrzymanie czystości na terenie nieruchomości grozi grzywną. W ten sposób wzmocniony został obowiązek utrzymania porządku na terenie gminy. Odpowiedni organ wykonawczy ma teraz prawo nałożenia kary pieniężnej na właścicieli nieruchomości, którzy zaniedbują porządki na swoim...
Autor: Anna Jarosz Więcej
12.04.2011

Z dowodami znów nie wyszło

Zagrożony jest termin rozpoczęcia akcji wymiany dowodów osobistych na nowe, elektroniczne. Rzecznik MSWiA, Małgorzata Woźniak, tłumaczy to przedłużającym się przetargiem z firmami, które chcą drukować blankiety. Złożyli oni odwołania, które musiała rozpatrzyć Krajowa Izba...
Autor: Anna Jurkiewicz Więcej
12.04.2011

Czy zniknie krakowskie becikowe?

W Krakowie od 2006 roku poza becikowym od państwa, każdemu noworodkowi przysługiwało kolejne 1000 zł od miasta. Czy będą zmiany? Do tej pory z pomocy skorzystało ponad 9 tysięcy rodzin, a gmina wydała na ten cel prawie 39 mln. zł. Teraz prezydent zabiega o to, aby zapomogę otrzymywali...
Autor: Marta Urbaniec Więcej
11.04.2011

Przedszkola do zamknięcia

Przedszkolom powstałym dzięki unijnym dotacjom grozi likwidacja - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna". Taki los może spotkać nawet połowę tych placówek. Dzięki miliardowi zł z Unii powstało ok. 2,6 tys. placówek, w których opiekę znalazło 70 tys. maluchów. Teraz ich liczba spadnie....
08.04.2011

Przewożenie pasażerów tylko z licencją

Wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym kończy działalność przewozu osób przez firmy nie posiadające licencji taksówkowej. Rady gmin nie będą już ustalać limitu taksówek jeżdżących po ich terenie. Od dzisiaj świadczenie usługi przewozu osób możliwe...
Autor: Anna Jarosz Więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |