Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

05.07.2010

Tylu do rady

Kilka dni pozostało na opublikowanie na tablicach w urzędach gmin informacji o liczbie radnych wybieranych w województwach, powiatach i gminach. Przygotowanie odpowiedniego obwieszczenia jest zadaniem wojewodów.
02.07.2010

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – część I – Fundusze Strukturalne

Już w 2004 roku Polska jako kraj wstępujący do Unii Europejskiej zyskała dostęp do pomocy z Funduszy Strukturalnych. W ramach obecnej polityki spójności na lata 2007-2013 realizowane są projekty w ramach dwóch Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Rozpoczęta seria artykułów ma na celu przybliżenie tematyki pomocy finansowej oferowanej krajom członkowskim przez UE, jak również pomóc samorządom, przedsiębiorcom i zwykłym obywatelom zrozumieć, w jaki sposób z takiej współpracy z unią korzystać.
Autor: Joanna Prażmo Więcej
02.07.2010

Dotacje na termomodernizację

NFOŚiGW ogłosił drugi w tym roku konkurs w ramach systemu zielonych inwestycji. Samorządy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie termomodernizacji urzędów, szkół i gminnych domów kultury. Nabór rozpocznie się 29 października i potrwa do 29 listopada.
02.07.2010

Czas na informację

W ciągu dwóch miesięcy wójtowie muszą przekazać radzie i regionalnej izbie obrachunkowej informację o wykonaniu budżetu według stanu na koniec czerwca. Wcześniej rada gminy powinna podjąć uchwałę w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez organ wykonawczy.
02.07.2010

Pomoc powodzianom – pomoc producentom rolnym

Od 15 czerwca 2010 roku obowiązuje rządowy „Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan w 2010 r.”.
Autor: Joanna Prażmo Więcej
30.06.2010

Budżety z błędami

Tylko niecałe 60% samorządów przesłało w ubiegłym roku na czas projekty uchwał budżetowych do regionalnych izb obrachunkowych. W dwóch jednostkach z przyjęciem dokumentu nie zdążono do 31 marca 2009.
29.06.2010

Ocena okresowa pracownika samorządowego

Otrzymanie przez pracownika negatywnej oceny wymaga dokonania ponownej oceny nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia poprzedniej. Konsekwencją uzyskania kolejnej negatywnej oceny jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia.
29.06.2010

Powrót oczyszczalni

Projekt ustawy, która pozwoli gminom dotować z budżetu małe inwestycje ekologiczne jest już w Sejmie. Samorządy czekają na przywrócenie takiej możliwości od pół roku.
29.06.2010

Panie dialogu

Funkcje publiczne wymagają rozmawiania i dyskutowania, a to właśnie kobiety, bardziej niż mężczyźni, skłaniają się ku dialogowi - mówi dr Konrad Maj, psycholog społeczny, wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |