Ekologia | Samorząd | Administracja | Prawo | Finanse
Wielkość czcionki: a A

SAMORZĄD

31.03.2010

Liberalizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Decyzje rządu mają umożliwić ułatwienia budowlane i dać więcej swobody inwestorom. Zliberalizowane przepisy uchronią też mieszkańców budynków przed budowlą molochów w sąsiedztwie, ale już nie przed małymi osiedlami. Przewidywane są bowiem konsultacje społeczne jedynie co do tych pierwszych. Czy nie będzie jednak tak, że inwestor posiadający pieniądze będzie zawsze silniejszy?
Autor: Sylwia Panufnik Więcej
30.03.2010

Nowe Logo Województwa Podlaskiego

Zgodnie z strategią rozwoju regionu nowe logo symbolizować ma różnorodność. Dotychczas oficjalnym symbolem regionu był również żubr. Jednak poprzedni symbol Podlasia był słabo rozpoznawalny, nawet przez samych mieszkańców regionu. Kojarzony był głównie z południowo- wschodnią częścią województwa podlaskiego i uważany za staroświecki. Autorem odnowionego żubra jest znany artysta Leon Tarasewicz.
Autor: Sylwia Panufnik Więcej
24.03.2010

Wymagany Format Prawa

Od 1 stycznia tego roku prawem stało się niezbędne uprzednie przesłanie w formacie xml. uchwał i innych aktów prawnych w celu ich ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Dostosowanie do prawa powoduje jednak problemy.
Autor: Sylwia Panufnik Więcej
07.05.2010

Akademia Liderów Samorządowych

Początek wiosny, kolejny semestr dla studentów i rozpoczęcie II semestru projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzonego wraz z trzema uczelniami wyższymi (Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu) – Akademia Liderów Samorządowych.
Autor: Monika Węcławek Więcej
04.05.2010

Za mało przedszkoli

Z końcem kwietnia zakończyła się pierwsza tura naboru do przedszkoli publicznych. Jak podaje „Metro”, np. w Krakowie nieudało się zapisać ok. 2 tysięcy dzieci. Najgorzej przedstawiają się statystyki w dużych miastach.
Autor: Monika Węcławek Więcej
19.04.2010

Dostęp do informacji publicznej

W rozdziale II, pt.: „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w artykule 61 odnajdujemy prawo do informacji publicznej, które to dalej zostało uregulowane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Autor: Monika Węcławek Więcej
12.04.2010

Administracja po tragedii

10 kwietnia 2010 r. po katastrofie TU, – 154 na którego pokładzie była głowa państwa wraz z małżonką, rzesza parlamentarzystów różnych ugrupowań, najwyżsi dowódcy wojskowi, prezesi instytucji państwowych, duchowni i cała reszta doskonałych ludzi Polska zamarła.
Autor: Monika Węcławek Więcej
12.04.2010

Kodeks etyki zawodowej

Wiele zawodów, w szczególności te uregulowane ustawowo, posiadające samorząd zawodowy czy zrzeszające pełniących swoją profesję w stowarzyszeniach, federacjach posiadają własne kodeksy etyki zawodowej.
Autor: Monika Węcławek Więcej
06.04.2010

Podwórko w kamienicy – miejsce publiczne?

Ostatnio media telewizyjne, w kontekście przypadku spożywania alkoholu na podwórzu kamienicy, podjęły temat uznawania przez władze danego miejsca za publiczne, w którym kreślone zachowanie jest zakazane.
Autor: Monika Węcławek Więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |