Mieszkańcy polskich miast ostatnio dostrzegli poważny problem: w wielu miejscach drzewa są usuwane na rzecz konstruowania nowych budynków lub dla celów ogólnego rozwoju miasta. Wszystko to oznacza jedno – coraz mniej drzew w mieście.

Taki stan rzeczy może mieć bardzo negatywne skutki dla życia społeczeństwa i otoczenia. Drzewa na obrzeżach miast praktycznie zawsze stanowiły naturalną barierę, chroniąc je przed hałasem ulic, problemami związanymi z przepływem powietrza i słońcem, a także w wielu innych aspektach, warto jednak sobie uświadomić nawet zwiększone korzyści z myślą, że szlaki spacerowe i obszary rekreacyjne bardzo się od tego symptomu cierpią.

Choć na pierwszy rzut oka temat ten może się wydawać banalny, uważam, że wymaga dużo więcej uwagi. Mieszkańcy muszą spróbować wpłynąć na decyzje władz i instytucji lokalnych dotyczące budowania nowych budynków, promując ochronę ogrodu i chronićcie drzewa już istniejące. Potrzebne są konkretne działania, aby zapobiec dalszej utracie tych naturalnych pięknem miasta.

Drzewa są niezbędnym elementem miejskiego środowiska. Aby zachować zielone tereny i sprostać wyzwaniom klimatycznym, którym będziemy musieli stawić czoła w przyszłości, musimy ochronić nasze drzewa. Niestety, w ostatnich latach aktywność człowieka wpłynęła na redukcję naszych miejskich lasów i tylko poświęceniem i dbałością możemy zapobiec stratom jakie ponosimy.

Jedną z najniebezpieczniejszych praktyk dla miejskiego drzewostanu jest wycinka drzew w celu budowy nowych budynków i innych infrastruktur. Liczne badania dowiodły, że tego typu działania mają negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców i lokalną gospodarkę. Dlatego ważne jest, aby chronić istniejące już drzewa oraz rozszerzać i pielęgnować miejskie lasy, aby skutecznie zmniejszyć ich utratę.

Kolejnym czynnikiem powodującym utratę drzew są suche sezony i stresujące warunki środowiskowe. Te czynniki ograniczają ich możliwości regeneracji oraz predysponują do pojawienia się chorób oraz szkodników. Historie tego rodzaju szybko się niestety powtarza: brak odpowiedniego nawadniania doprowadzi do utraty olbrzymich ilości drzew w niespełna trzy lata.

Zatem, aby zminimalizować utratę drzew miasto powinno skupić się na zachowaniu tego co ma – a także sadzeniu nowych – poprzez finansowanie programów ochrony i informowanie obywateli o tym jak ważny jest las w ich codziennym życiu. Okazje dla bezpośredniego udziału ludzi mogłaby być podawana przez różne organizacje i instytucje wewnątrzlokalne.

Istotne jest by promować pozytywne postawy wobec lasu i chronienia go przed destrukcyjnym postepowaniem. Ci, którzy nosza odpowiedziablność solidarności musza mobilizować całe społeczeństwo do ochrony miejskiego drzewostanu!

Miasto zmaga się z coraz większym problemem – topniejącą ilością drzew w miejskiej przestrzeni. Spowodowane jest to głównie roozwojem budownictwa czego konsekwencją jest wykarczowywanie drzew i krzewów, które prawdopodobnie stanowiły przeszkodę dla nowych inwestycji.

Małe formy samorządowe starają się walczyć o ochronę i zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy w danym rejonie, jednak tego typu działania spotykają się z niewielkim zainteresowaniem ze strony władz miasta. Oczywiście służby odpowiedzialne za te dziedzinie wytyczają plany dotyczące sadzenia nowych drzew, kompensacji, itp, jednak poziom nie nadąża za narastającym problemem.

Polski zmysł dla drzew jest silny – każdy z nas chce mieć je otaczające nas na co dzień. Niestety, ilość drzew w polskich miastach stale maleje. Jest to spowodowane głównie przez budowę rozproszonych i wielofunkcyjnych budynków oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Aby zmniejszyć ilość drzew, które są niszczone lub usuwane wraz z inwestycjami, lokalne samorządy muszą wprowadzić bardziej proekologiczne praktyki. Najlepszym sposobem na ochronę drzew w miastach jest odpowiednie planowanie rozwoju, aby uniknąć przenoszenia lub niszczenia drzew. Jednak aby to osiągnąć, potrzeba lepszej edukacji społeczeństwa i zaangażowanie urzędników miejskich w te kwestie. Prowadzenie proekologicznych kampanii informacyjnych może pomóc zwiększyć świadomość osobom decydującym o inwestycjach infrastrukturalnych w mieście, aby odnosiły się one do tego problemu.

W celu dodatkowej ochrony, lepiej jest ustanawiać strefy drzew lub parki narodowe niż po prostu chronić indywidualne drzewa. Ta ideologia polega na tym, że kiedykolwiek jakieś drzewo umrze lub będzie niszczone podczas inwestycji, można je uprawiać miasteczko w pobliżu parki narodowe. Może to pomóc zapobiec całkowitej utracie zielonego otoczenia i dać społeczeństwu dostępu do responsywnego środowiska naturalnego.

Zachowanie naszych zielonych obszarów jest integralną częścią tworzenia bardziej przyjaznych i odpowiednich dla społeczeństwa miejsc. Dlatego ważne jest, aby nasi urzędnicy podnieśli sobie poprzeczkę i stali się bardziej odpowiedni dla ekosystemu i pracowali nad poprawą planowania tak, by utrzymać równowagę ilości drzew w miastach.

By admin