W Poznaniu coraz większą uwagę poświęca się ochronie środowiska. Miasto z ponad 550-letnią historią nieustannie intensyfikuje swoje działania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego i poprawy jakości powietrza. W zeszłym roku ruszył projekt „Poznań bez Smogu”, w ramach którego uruchomiono wsparcie dla gospodarstw domowych instalujących maty ograniczające emisję czynników spalania. Innym ważnym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, którym służy m.in. program wspierający montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach poznańskich firm oraz gminne inwestycje w sektorze low carbon mobility – autobusy elektryczne, rowery publiczne, stacje do tankowania samochodów hybrydowych i ograniczanie liczebności flot samochodowych poznańskich instytucji.

Poznań stawia również na ekologię w korzystaniu z transportu publicznego. Odnawia automobile przy czym bardzo dba o ich dostosowanie do wymogów środowiskowych oraz propaguje komunikację zbiorowa i zielone projekty jak „Czyste Powietrze 2.0” i „Czyste Powietrze Go”.

Równie ważnym elementem polityki ekologicznej Poznania jest edukacja mieszkańców w duchu odpowiedzialności społecznej i promowanie postaw ochrony środowiska. Głównym celem jest rozwiązanie problemów smogu i innych szkodliwych skutków ludzi dla otoczenia przyrodniczego, dzięki określeniu strategicznych priorytetów oraz spójnemu realizowaniu proekologicznych rozwiązań przez całe miasto.

Poznań jest ważnym ośrodkiem kultury i biznesu w Europie Środkowej i jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Chociaż mieszkańcy są świadomi tego, że miasto rozwija się w szybkim tempie, wciąż przykładają dużo uwagi do ochrony środowiska.

Władze miasta podjęły szereg działań mających na celu ochronę środowiska. Gigantyczna instalacja fotowoltaiczna na terenie poznańskiego parku miejskiego zapewnia zieloną energie dla budynków administracyjnych. Miasto udało się też zmniejszyć emisję spalin poprzez zakaz palenia w samochodach i zwiększenie liczby miejskich linii autobusowych, które rosną już od kilku lat.

Organizacje ekologiczne regularnie organizują warsztaty dotyczące ochrony środowiska, gdzie mogą uczestniczyć mieszkańcy, aby dowiedzieć się więcej na temat edukacji środowiskowej oraz jak dbać o naturalne zasoby.

Jest również program „Green Poznan”, który ma na celu ochronę lasów i dróg, a także poprawianie jakości powietrza poprzez sadzenie drzew. To ważne dla zmniejszenia zanieczyszczeń, które czasami sięgają poziomu szkodliwego dla ludzi. Obecnie program finansuje edukację i badania naukowe, a także buduje nowe hotele eko-friendly.

Poznan posiada również rozbudowaną infrastrukturę recyklingu – od plastiku po papier – dzięki czemu mieszkańcy mogą segregować materiały i przyczyniać się do dbania o środowisko. Wbrew pozorom miasto poza obszarami niestandardowymi ma niewielki stosunek do produkcji odpadów – mniej niż 200 kilogramów na osobę rocznie.
Poznań od lat jest zaangażowany w akcję ochrony środowiska. Miasto zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska, obserwując systematyczny wzrost liczby inicjatyw, dzięki którym ekologiczny stosunek do przyrody aspiruje do bycia dodatkowym atutem tego miejsca.

Samorząd miasta stara się skupić na rozwiązaniach ekożyciowych, mających na celu redukcję i eliminację szkodliwych emisji. Dotyczy to poprawy jakości powietrza, ograniczenia hałasu i zarządzania odpadami. W Poznaniu utworzono nawet specjalną jednostkę ratownictwa gospodarczego, która zajmuje się prowadzeniem szeroko zakrojonej strategii ochrony środowiska. Zespół specjalistów stanowi autorytet w dziedzinie usuwania szkód, dostosowania promieniowania, kontroli hałasu i innych czynników środowiska.

Poprawa warunków środowiska naturalnego w Poznaniu obejmuje również starania mające na celu poprawę jakości i ilości wody oraz kształtowanie otoczenia w mieście. Miasto prowadzi modernizację starzejących się instalacji kanalizacyjnych oraz buduje nowe urządzenia, które bardziej wydajnie oczyszczają wodociągi. Kieruje również swoje postanowienia ku dywersyfikacji transportowej z zastosowaniem niskoemisyjnego pojazdu miejskiego. Takie postanowienia sunicode się przede wszystkim na rolnikach odpoczywających w okolicach Poznania oraz na społeczeństwie, które może cieszyć się ekologicznymi profilami swojego terytorium.

By admin